Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 4.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 5.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013, FP7) ***I - Δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στον πυρηνικό τομέα (2007-2011) * (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά το παράρτημα VIII * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Άλπεων για την ορεινή γεωργία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Έγκριση, εξ ονόματος της ΕΚ, των πρωτοκόλλων σχετικά με την προστασία του εδάφους, την ενέργεια και τον τουρισμό, της Σύμβασης των Άλπεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση ***II (ψηφοφορία)
  
7.7.Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) ***II (ψηφοφορία)
  
7.8.Αξιολόγηση και καταπολέμηση των πλημμυρών ***I (ψηφοφορία)
  
7.9.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (τελική ψηφοφορία)
  
7.10.Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο (ψηφοφορία)
  
7.11.Λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αίματος και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες (μετά την ψηφοφορία)
  
7.12.Αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών (2004-2005) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Υποδοχή
 12.Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (συζήτηση)
 14.17η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (26 Μαΐου 2006) (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.05 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (συζήτηση)
 17.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) * (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων * (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας ***I (συζήτηση)
 20.Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (208 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (342 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1114 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (84 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (163 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (404 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου