Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Badania, rozwój technologiczny i demonstracja (7 program ramowy, 2007 - 2013 ) ***I - Badania i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej (2007-2011) * (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Dostosowanie aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Dostosowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Umowa WE/Bośnia i Hercegowina dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Protokół do Konwencji Alpejskiej „rolnictwo na terenach górskich” * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Podpisanie w imieniu WE protokołu w sprawie ochrony gleby, protokołu w sprawie energii i protokołu w sprawie turystyki konwencji alpejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ***II (głosowanie)
  
7.7.Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***II (głosowanie)
  
7.8.Ocena zagrożenia powodziowego i zarządzanie nim ***I (głosowanie)
  
7.9.Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie końcowe)
  
7.10.Sytuacja więźniów w Guantanamo (głosowanie)
  
7.11.Ochrona pracowników służby zdrowia przed zakażeniami krwiopochodnymi zaistniałymi w następstwie zranienia igłą (ciąg dalszy głosowania)
  
7.12.Działalność Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2004-2005 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Oficjalne powitanie
 12.Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej (debata)
 13.Sytuacja praw człowieka w Tunezji (debata)
 14.Siedemnasty szczyt UE-Rosja (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Skutki wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie) (debata)
 17.Ochrona danych osobowych * (debata)
 18.Europejski nakaz wykonania i przekazywanie osób skazanych * (debata)
 19.Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I (debata)
 20.Strategia ramowa na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (173 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (136 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (282 kb) Wyniki głosowań imiennych (1109 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (157 kb) Wyniki głosowań imiennych (398 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności