Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0172/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0172/2006

Συζήτηση :

PV 13/06/2006 - 16
CRE 13/06/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2006 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0260

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο

4.5. Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) [2006/2007(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0260)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου