Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2006 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


4.1. Europejski nakaz wykonania i przekazywanie osób skazanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

4.2. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I (głosowanie)

4.3. Ochrona danych osobowych * (głosowanie)

4.4. Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej (głosowanie)

4.5. Skutki wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie) (głosowanie)

4.6. Strategia ramowa na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich (głosowanie)

4.7. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)

4.8. Przyszłe etapy okresu refleksji oraz analiza przyszłości Europy (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności