Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 14. června 2006 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Evropská rada (Brusel, 15. a 16. června 2006) (rozprava)
 3.Přivítání
 4.Hlasování
  
4.1.Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ***I (hlasování)
  
4.3.Ochrana osobních údajů * (hlasování)
  
4.4.Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství (hlasování)
  
4.5.Důsledky rozsudku Soudního dvora ze dne 13. 9. 2005 (C-176/03 Komise proti Radě) (hlasování)
  
4.6.Rámcová strategie pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny (hlasování)
  
4.7.Bulharsko a Rumunsko (Evropská rada ve dnech 15. a 16. června 2006) (hlasování)
  
4.8.Další kroky v rámci období reflexe a rozbor budoucnosti Evropy (Evropská rada ve dnech 15. a 16. června 2006) (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Strategie udržitelného rozvoje (rozprava)
 9.Nárůst rasistických a homofóbních útoků v Evropě (rozprava)
 10.Malé zbraně (rozprava)
 11.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 12.Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví***I (rozprava)
 13.Zavádění evropského systému železniční signalizace ERTMS/ETCS (rozprava)
 14.Pobřežní rybolov (rozprava)
 15.Opatření k provedení (stupeň 2) směrnice MIFID 2004/39/ES (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího zasedání
 17.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (177 kb) Prezenční listina (64 kb)       
 
Zápis (116 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (315 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (643 kb) 
 
Zápis (210 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (159 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (330 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí