Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 14 czerwca 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 15-16 czerwca 2006 r.) (debata)
 3.Oficjalne powitanie
 4.Głosowanie
  
4.1.Europejski nakaz wykonania i przekazywanie osób skazanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I (głosowanie)
  
4.3.Ochrona danych osobowych * (głosowanie)
  
4.4.Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej (głosowanie)
  
4.5.Skutki wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie) (głosowanie)
  
4.6.Strategia ramowa na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich (głosowanie)
  
4.7.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)
  
4.8.Przyszłe etapy okresu refleksji oraz analiza przyszłości Europy (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Strategia rozwoju trwałego (debata)
 9.Wzrost liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie (debata)
 10.Broń lekka i małego kalibru (debata)
 11.Tura pytań (pytania do Rady)
 12.Wspólne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego***I (debata)
 13.Rozmieszczenie europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS (debata)
 14.Rybołówstwo przybrzeżne i problemy rybaków trudniących się połowami przybrzeżnymi (debata)
 15.Środki wdrożenia (drugi etap) dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynku instrumentów finansowych (debata)
 16.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (164 kb) Lista obecności (64 kb)       
 
Protokół (119 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (281 kb) Wyniki głosowań imiennych (916 kb) 
 
Protokół (206 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (154 kb) Wyniki głosowań imiennych (330 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności