Index 
Jegyzőkönyv
PDF 208kWORD 125k
2006. június 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Európai Tanács (Brüsszel, 2006. június 15-16.) (vita)
 3.Köszöntés
 4.Szavazások órája
  
4.1.Európai végrehajtási okirat és az elítélt személyek átszállítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.2.A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja ***I (szavazás)
  
4.3.A személyes adatok védelme (rendőrségi és igazságügyi együttműködés) * (szavazás)
  
4.4.Az influenza világjárvány elleni készültségi és reagálási terv az Európai Közösségben (szavazás)
  
4.5.A Bíróság által (a C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben) 2005. szeptember 13-án hozott ítélet következményei (szavazás)
  
4.6.Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára - Keretstratégia (szavazás)
  
4.7.Bulgária és Románia csatlakozása (Európai Tanács, 2006. június 15-16.) (szavazás)
  
4.8.A mérlegelés időszakára tervezett következő lépések (Európai Tanács, 2006. június 15-16.) (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Fenntartható fejlődési stratégia (vita)
 9.A rasszista és homofób erőszakos cselekmények számának növekedése Európában (vita)
 10.Könnyű és kiskaliberű fegyverek (vita)
 11.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 12.A polgári repülés biztonságára vonatkozó közös szabályok***I (vita)
 13.Az ERTMS/ETCS európai vasúti jelzőrendszer telepítése (vita)
 14.Partmenti halászat és a partmenti halászok problémái (vita)
 15.A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv végrehajtását szolgáló (2. szintű) intézkedések (vita)
 16.A következő ülés napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Európai Tanács (Brüsszel, 2006. június 15-16.) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése, ideértve a mérlegelési időszak következő lépéseit

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0033/2006) tesz fel: Jo Leinen, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: a mérlegelési időszak következő lépései (B6-0208/2006)

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Jo Leinen kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Margot Wallström (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, és Othmar Karas.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Jan Marinus Wiersma, Silvana Koch-Mehrin, Johannes Voggenhuber, Gabriele Zimmer, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Konrad Szymański, Bastiaan Belder, Roger Helmer, Gerardo Galeote, Robert Goebbels, Andrew Duff, Bernat Joan i Marí, Jonas Sjöstedt, Roger Knapman, Mario Borghezio, Jacques Toubon, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Jana Bobošíková, Antonio Tajani, Harlem Désir, Karin Resetarits, Nils Lundgren, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Poul Nyrup Rasmussen, Markus Ferber, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez de Vigo, Achille Occhetto, Tunne Kelam, Stavros Lambrinidis, Geoffrey Van Orden, Richard Corbett, Margie Sudre, Carlos Carnero González, Francisco José Millán Mon, Riitta Myller, Alexander Stubb, Zsolt László Becsey, Charles Tannock, Hubert Pirker, Panayiotis Demetriou, Hans Winkler és José Manuel Barroso.

Az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése, valamint 108. cikkének (5) bekezdése szerint a vita lezárásakor benyújtott, állásfoglalásra irányuló indítványok.

Bulgária és Románia (Európai Tanács, 2006. június 15-16.)

- André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozásra történő felkészültségének fokáról (B6-0343/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček és Elly de Groen-Kouwenhoven, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2006. június 15-16-i Európai Tanács előkészítéséről (B6-0344/2006),

- Nicholson of Winterbourne és Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozásáról (B6-0345/2006),

- Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Francisco José Millán Mon, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozásáról (B6-0346/2006),

- Konrad Szymański és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozási folyamatáról (B6-0347/2006),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici és Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozásáról (B6-0348/2006).

A mérlegelés időszakára tervezett következő lépésekről (Európai Tanács, 2006. június 15-16.)

Jo Leinen, az AFCO bizottság nevében, a mérlegelés időszakára tervezett következő lépésekről (B6-0327/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.14-i jegyzőkönyv 4.7. pont és 2006.06.14-i jegyzőkönyv 4.8. pont .


3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló M. K. P. Sharma Oli urat, Nepál miniszterelnök-helyettesét és külügyminiszterét.


ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


4.1. Európai végrehajtási okirat és az elítélt személyek átszállítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az európai végrehajtási okiratról és az elítélt személyek EU-tagállamok közötti átszállításáról szóló tanácsi kerethetározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KEZDEMÉNYEZÉS, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0256)


4.2. A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0257)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0257)


4.3. A személyes adatok védelme (rendőrségi és igazságügyi együttműködés) * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács kerethatározatára a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Martine Roure (előadó) hibát jelez az állásfoglalásra irányuló indítványban, és szóbeli módosító javaslatot tesz a 29. módosításhoz, amit elfogadnak.

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0258)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Martine Roure az Eljárási Szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján kéri a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről folytatandó szavazás elhalasztását.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A kérdést ezért ismételt vizsgálat céljából visszautalják az illetékes bizottsághoz.


4.4. Az influenza világjárvány elleni készültségi és reagálási terv az Európai Közösségben (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az influenza világjárvány elleni készültségi és reagálási terv az Európai Közösségben [2006/2062(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0259)


4.5. A Bíróság által (a C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben) 2005. szeptember 13-án hozott ítélet következményei (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Bíróság által (a C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben) 2005. szeptember 13-án hozott ítélet következményei [2006/2007(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0260)


4.6. Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára - Keretstratégia (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára - Keretstratégia [2005/2191(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Felszólal: Alessandra Mussolini személyes észrevételt tesz (az elnök megvonja tőle a szót, mivel felszólalása nem személyes észrevétel).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0261)


4.7. Bulgária és Románia csatlakozása (Európai Tanács, 2006. június 15-16.) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 és B6-0348/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0343/2006

(amely a B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 és B6-0348/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden és Francisco José Millán Mon, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici és Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Nicholson of Winterbourne és Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

André Brie és Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Konrad Szymański és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0262)

(A B6-0344/2006 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások a szavazásról:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tett a (6) bekezdéshez, amit elfogadtak.


4.8. A mérlegelés időszakára tervezett következő lépések (Európai Tanács, 2006. június 15-16.) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0327/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0263)

Felszólalások a szavazásról:

- Gerard Batten az Eljárási Szabályzat 35. cikke alapján vitatja a szavazás érvényességét (az elnök megvonja tőle a szót, mert az Eljárási Szabályzat ezen rendelezése kizárólag a Bizottság javaslataira, illetve egyéb jogalkotási jellegű dokumentumokra alkalmazandó);

- Brian Crowley és Dirk Sterckx a 2. módosítás második részéről szóló szavazás lefolytatásáról.


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ioannis Varvitsiotis -jelentés - A6-0187/2006

- Bruno Gollnisch

Martine Roure -jelentés - A6-0192/2006

- Andreas Mölzer

Giuseppe Gargani -jelentés - A6-0172/2006

- Frank Vanhecke

Tatjana Ždanoka -jelentés - A6-0189/2006

- Lasse Lehtinen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

Bulgária és Románia (2006. június 15-16-i Európai Tanács) - RC-B6-0343/2006

- Andreas Mölzer

A mérlegelési időszak következő lépései (2006. június 15-16-i Európai Tanács) - B6-0327/2006

- Frank Vanhecke

°
° ° °

Felszólal: Brian Crowley a mérlegelés időszakára tervezett következő lépésekről szóló állásfoglalásra (B6-0327/2006) vonatkozó szavazás lefolytatásáról.


6. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Giuseppe Gargani -jelentés - A6-0172/2006

- bekezdés: 2

   mellette: Lissy Gröner

- bekezdés: 4

   mellette: Rainer Wieland

- állásfoglalás (egészében)

   mellette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Wijkman

Tatjana Ždanoka -jelentés - A6-0189/2006

- állásfoglalás (egészében)

   mellette: Mathieu Grosch

A mérlegelés időszakára tervezett következő lépések - B6-0327/2006

- módosítás: 1

   ellene: John Attard-Montalto

- bekezdés: 2, 2. rész

   mellette: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Alain Lipietz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   ellene: Jeffrey Titford

- módosítás: 11

   mellette: Claude Turmes

- bekezdés: 7, 2. rész

   mellette: Inger Segelström

   ellene: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- állásfoglalás (egészében)

   mellette: Zita Pleštinská

Maria Berger jelzi, hogy az első szavazásokon nem vett részt, mert szavazógépe nem működött.


(A 13.20 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. Fenntartható fejlődési stratégia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0041/2006) tesz fel: Anders Wijkman, John Bowis és Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0209/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0042/2006) tesz fel: Anders Wijkman, John Bowis és Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0210/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0043/2006) tesz fel: Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0211/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0044/2006) tesz fel: Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0212/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0045/2006) tesz fel: Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0213/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0046/2006) tesz fel: Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0214/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0047/2006) tesz fel: Adamos Adamou és Jonas Sjöstedt, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0215/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0048/2006) tesz fel: Adamos Adamou és Jonas Sjöstedt, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0216/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0050/2006) tesz fel: Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0217/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0051/2006) tesz fel: Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0218/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0052/2006) tesz fel: Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődés (B6-0219/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0053/2006) tesz fel: Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődés (B6-0220/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0056/2006) tesz fel: Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0222/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0057/2006) tesz fel: Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Fenntartható fejlődési stratégia (B6-0223/2006)

Anders Wijkman kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0209/2006 és B6-0210/2006.

Chris Davies kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0211/2006 és B6-0212/2006.

Satu Hassi kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0213/2006 és B6-0214/2006.

Adamos Adamou kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0215/2006 és B6-0216/2006.

Johannes Blokland kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0217/2006 és B6-0218/2006.

Guido Sacconi kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0219/2006 és B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (a szerző helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket B6-0222/2006 és B6-0223/2006.

Josef Pröll (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 és B6-0222/2006.

Joe Borg (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 és B6-0223/2006.

Felszólal: Cristina Gutiérrez-Cortines, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Riitta Myller, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Henry Nattrass, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin és András Gyürk.

ELNÖKÖL: Ingo FRIEDRICH
alelnök

Felszólal: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll és Joe Borg.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman és Françoise Grossetête, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Anne Ferreira és Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter és Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, Alessandro Foglietta és Adriana Poli Bortone, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a felülvizsgált fenntartható fejlődési stratégiáról (B6-0335/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.9. pont .


9. A rasszista és homofób erőszakos cselekmények számának növekedése Európában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A rasszista és homofób erőszakos cselekmények számának növekedése Európában

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Patrick Gaubert, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Wojciech Roszkowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bogdan Pęk, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Maciej Marian Giertych, független, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Dimitrios Papadimoulis, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler és Vladimír Špidla.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Patrick Gaubert, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a rasszista erőszakos cselekmények számának növekedéséről az Európai Unióban (B6-0328/2006),

- Brian Crowley és Romano Maria La Russa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a rasszista erőszakos cselekmények számának növekedéséről Európában (B6-0329/2006),

- Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a rasszista erőszak erősödéséről Európában (B6-0330/2006),

- Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a rasszista és homofób erőszakos cselekmények számának növekedéséről Európában (B6-0331/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach és Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a rasszista és homofób erőszakról (B6-0332/2006),

- Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman és Claude Moraes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a rasszista és homofób retorika és erőszakos cselekmények számának növekedéséről Európában (B6-0333/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.10. pont .


10. Könnyű és kiskaliberű fegyverek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0014/2006) tesz fel: Elmar Brok és Karl von Wogau, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Európai Unió és az ENSZ kiskaliberű fegyverekkel foglalkozó 2006-os felülvizsgálati konferenciája (B6-0225/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0015/2006) tesz fel:Elmar Brok és Karl von Wogau, az AFET bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Unió és az ENSZ kiskaliberű fegyverekkel foglalkozó 2006-os felülvizsgálati konferenciája (B6-0226/2006)

Raül Romeva i Rueda (a szerzők helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B6-0225/2006.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre B6-0226/2006.

Felszólal: Geoffrey Van Orden, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Richard Howitt.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Raül Romeva i Rueda, az AFET bizottság nevében, a kézi lőfegyverekről és könnyű fegyverekről, tekintettel az ENSZ-nek a kézi lőfegyverekkel és könnyű fegyverekkel való illegális kereskedelem minden formáját megelőzni, eltörölni és az ellen harcolni kívánó cselekvési programjának felülvizsgálatával foglalkozó 2006-os konferenciára és úton a nemzetközi fegyverkereskedelmi egyezmény felé (B6-0334/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.11. pont .


11. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0224/2006).

Első rész

1. kérdés (Bernd Posselt): Csatlakozási tárgyalások Horvátországgal.

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Reinhard Rack és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés (Robert Evans): Emberi szervekkel és szövetekkel való kereskedelem.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Richard Howitt (a szerző helyettese) kiegészítő kérdésére.

3. kérdés (Gay Mitchell): Irán nukleáris tervei.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell, Piia-Noora Kauppi és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

4. kérdés (Miguel Angel Martínez Martínez): Stratégia Afrika számára: fejlődés és migráció.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

5. kérdés (Laima Liucija Andrikienė): Az Európai Unió jövőbeli politikája az Európai Unió és Oroszország között a vízumok egyszerűsítésére vonatkozóan a közelmúltban aláírt megállapodásra tekintettel.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis és Alexander Stubb kiegészítő kérdéseire.

Második rész

6. kérdés (Fiona Hall): A bioüzemanyag fenntartható előállítása.

7. kérdés (Agnes Schierhuber): Biomassza és bioüzemanyagok.

Josef Pröll (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésekre, illetve Fiona Hall, Agnes Schierhuber, Georgios Papastamkos, Glenis Willmott és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

A 8. kérdést visszavonták.

9. kérdés (Othmar Karas): Motoros gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásai.

Josef Pröll válaszol a kérdésre, illetve Othmar Karas és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

10. kérdés (Seán Ó Neachtain): Erdővédelmi programok támogatása Európában.

Josef Pröll válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain kiegészítő kérdésére.

11. kérdés (Emanuel Jardim Fernandes): Európai erdővédelmi stratégia.

Josef Pröll válaszol a kérdésre, illetve Emanuel Jardim Fernandes és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

12. kérdés (Péter Olajos): Habképződés a Rába folyón.

Josef Pröll válaszol a kérdésre, illetve Péter Olajos és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

13. kérdés (Antonios Trakatellis): A földközi-tengeri térség környezetvédelmének megvalósítása az Európai Unióban és a mediterrán országokban, a partnerségi megállapodások és a barcelonai folyamat keretében.

Josef Pröll válaszol a kérdésre, illetve Antonios Trakatellis kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.15 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

12. A polgári repülés biztonságára vonatkozó közös szabályok***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0194/2006)

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Paolo Costa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Romano Maria La Russa (a LIBE bizottság véleményének előadója), Philip Bradbourn, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, Inger Segelström, Kyriacos Triantaphyllides, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.4. pont .


13. Az ERTMS/ETCS európai vasúti jelzőrendszer telepítése (vita)

Jelentés az ERTMS/ETCS európai vasúti jelzőrendszer telepítéséről [2005/2168(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A6-0183/2006)

Michael Cramer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jörg Leichtfried, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Dirk Sterckx, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Reinhard Rack, Gilles Savary, Arūnas Degutis, Marta Vincenzi, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.12. pont .


14. Partmenti halászat és a partmenti halászok problémái (vita)

Jelentés, amelynek tárgya partmenti halászat és a partmenti halászok problémái [2004/2264(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

Seán Ó Neachtain előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Teresa Riera Madurell (a FEMM bizottság véleményének előadója), Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Rosa Miguélez Ramos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Dirk Sterckx, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ian Hudghton, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sebastiano (Nello) Musumeci, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Neil Parish, Paulo Casaca, Leopold Józef Rutowicz, Iles Braghetto, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis és Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.13. pont .


15. A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv végrehajtását szolgáló (2. szintű) intézkedések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv végrehajtását szolgáló (2. szintű) intézkedések

Joe Borg (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alexander Radwan, Ieke van den Burg és Joe Borg.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ieke van den Burg és Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sahra Wagenknecht, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Guntars Krasts, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a pénzügyi eszközök piacain alkalmazandó végrehajtási intézkedésekről szóló tervezetről (B6-0371/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.06.15-i jegyzőkönyv 9.8. pont .


16. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 374.611/OJJE).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat