Indiċi 
Minuti
PDF 208kWORD 121k
L-Erbgħa, 14 ta' Ġunju 2006 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Kunsill Ewropew (Brussell, 15 u 16 ta' Ġunju 2006) (dibattitu)
 3.Merħba uffiċjali
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Mandat ta' Eżekuzzjoni Ewropew u t-trasferiment ta' persuni sentenzjati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.2.Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-drogi u tad-dipenedenza fuq id-drogi ***I (votazzjoni)
  4.3.Protezzjoni ta' dejta personali (kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja) * (votazzjoni)
  4.4.Ippjanar għall-preparazzjoni u għall-intervent tal-KE f'każ ta' influwenza pandemika (votazzjoni)
  4.5.L-implikazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti tat-13 ta' Settembru 2005 (C-176/03 - Kummissjoni v Kunsill) (votazzjoni)
  4.6.Strateġija ta' Qafas għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni u għall-opportunitajiet ugwali għal kulħadd (votazzjoni)
  4.7.Il-Bulgarija u r-Rumanija (Il-Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2006) (votazzjoni)
  4.8.Il-passi li jmiss għall-perjodu ta' riflessjoni(Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2006) (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (dibattitu)
 9.Żieda fil-vjolenza marbuta mar-razziżmu u l-omofobija fl-Ewropa (dibattitu)
 10.Armi ħfief u ta' kalibru żgħir (dibattitu)
 11.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)
 12.Regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili***I (dibattitu)
 13.It-tqegħid fis-seħħ tas-sistema Ewropea ta' sinjali ferrovjarji ERTMS/ETCS (dibattitu)
 14.Sajd mal-kosta u l-problemi tas-sajjieda mal-kosta (dibattitu)
 15.Abbozz għal miżuri ta' implimentazzjoni (it-tieni fażi) tad-Direttiva MIFID 2004/39/KE (dibattitu)
 16.Aġenda għas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Kunsill Ewropew (Brussell, 15 u 16 ta' Ġunju 2006) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew inkluż l-istadji futuri tal-perjodu ta' riflessjoni

Mistoqsija orali (O-0033/2006) mressqa minn Jo Leinen, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kummissjoni: Il-passi li jmiss għall-perjodu ta' riflessjoni (B6-0208/2006)

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Jo Leinen għamel il-mistoqsija orali.

Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija orali

Tkellmu: Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, u Othmar Karas.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Jan Marinus Wiersma, Silvana Koch-Mehrin, Johannes Voggenhuber, Gabriele Zimmer, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Konrad Szymański, Bastiaan Belder, Roger Helmer, Gerardo Galeote, Robert Goebbels, Andrew Duff, Bernat Joan i Marí, Jonas Sjöstedt, Roger Knapman, Mario Borghezio, Jacques Toubon, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Jana Bobošíková, Antonio Tajani, Harlem Désir, Karin Resetarits, Nils Lundgren, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Poul Nyrup Rasmussen, Markus Ferber, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez de Vigo, Achille Occhetto, Tunne Kelam, Stavros Lambrinidis, Geoffrey Van Orden, Richard Corbett, Margie Sudre, Carlos Carnero González, Francisco José Millán Mon, Riitta Myller, Alexander Stubb, Zsolt László Becsey, Charles Tannock, Hubert Pirker, Panayiotis Demetriou, Hans Winkler u José Manuel Barroso.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati għal tmiem id-dibattitu, skond l-Artikoli 103(2) u 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Il-Bulgarija u r-Rumanija (Il-Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2006)

- André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-istat ta' preparazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għal adeżjoni mal-UE (B6-0343/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček u Elly de Groen-Kouwenhoven f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew tal-15-16 ta' Ġunju 2006 (B6-0344/2006),

- Nicholson of Winterbourne u Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE, dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (B6-0345/2006),

- Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Francisco José Millán Mon f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (B6-0346/2006),

- Konrad Szymański u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, dwar il-proċess ta' adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (B6-0347/2006),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici u Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (B6-0348/2006).

Il-passi li jmiss għall-perjodu ta' riflessjoni (Il-Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2006)

- Jo Leinen, f'isem il- Kumitat AFCO, dwar il-passi li jmiss għall-perjodu ta' riflessjoni u analiżi dwar il-Ġejjieni ta' l-Ewropa (B6-0327/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.7 tal- Minuti ta' 14.06.2006 u punt 4.8 tal- Minuti ta' 14.06.2006 .


3. Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil M. K. P. Sharma Oli, Viċi-Prim Ministru u Ministru ta' l-Affarijiet Barranin tan-Nepal, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


4.1. Mandat ta' Eżekuzzjoni Ewropew u t-trasferiment ta' persuni sentenzjati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja, u tar-Renju ta' l-Iżvezja bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar il-mandat ta' eżekuzzjoni Ewropew u t-trasferiment ta' persuni sentenzjati bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

INIZJATTIVA, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0256)


4.2. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-drogi u tad-dipenedenza fuq id-drogi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-drogi u tad-dipendenza fuq id-drogi [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0257)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0257)


4.3. Protezzjoni ta' dejta personali (kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill rigward il-ħarsien ta' dejta personali użata fi ħdan il-kooperazzjoni tal-Pulizija u ġudizzjarja fil-qasam kriminali [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Martine Roure (rapporteur) sabet żball fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni u ressqet emenda orali għall-emenda 29 li ġiet approvata.

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0258)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Martine Roure (rapporteur) talbet għar-rapport tal-votazzjoni dwar l-abbozz għal riżoluzzjoni leġiżlattiva, skond l-Artikolu 53(2).

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-mistoqsija hija għal dan il-fatt meqjusa li tintbagħat lura mill-ġdid sabiex tiġi rieżaminata mill-kumitat responsabbli.


4.4. Ippjanar għall-preparazzjoni u għall-intervent tal-KE f'każ ta' influwenza pandemika (votazzjoni)

Rapport dwar ippjanar għall-preparazzjoni u għall-intervent tal-Komunita' Ewropea f'każ ta' influwenza pandemika [2006/2062(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0259)


4.5. L-implikazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti tat-13 ta' Settembru 2005 (C-176/03 - Kummissjoni v Kunsill) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implikazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti tat-13 ta' Settembru 2005 (C-176/03 - Kummissjoni v Kunsill) [2006/2007(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0260)


4.6. Strateġija ta' Qafas għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni u għall-opportunitajiet ugwali għal kulħadd (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija ta' Qafas għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni u għall-opportunitajiet ugwali għal kulħadd [2005/2191(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

Tkellem Alessandra Mussolini dwar fatt ta' natura personali (Il-President waqqfu, l-intervent tiegħu ma kienx dwar fatt personali).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0261)


4.7. Il-Bulgarija u r-Rumanija (Il-Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2006) (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 u B6-0348/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0343/2006

(flok B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 u B6-0348/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden u Francisco José Millán Mon f'isem il-grupp PPE-DE,

Martin Schulz, Lars Wohlin, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici u Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE,

Nicholson of Winterbourne u Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE,

André Brie u Miloslav Ransdorf f'isem il-grupp GUE/NGL,

Konrad Szymański u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0262)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0344/2006 waqgħet.)

Tkellmu:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, ressaq emenda orali għall-paragrafu 6, li ġiet approvata.


4.8. Il-passi li jmiss għall-perjodu ta' riflessjoni(Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2006) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0327/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0263)

Tkellmu:

- Gerard Batten ikkontesta l-validità ta' din il-votazzjoni skond l-Artikolu 35 tar-Regoli ta' Proċedura (Il-President waqqfu, din id-dispożizzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tapplika biss għall-proposti tal-Kummissjoni jew għal kull dokument ieħor ta' natura leġiżlattiva);

- Brian Crowley u Dirk Sterckx dwar il-proċess tal-votazzjoni dwar it-tieni parti ta' emenda 2.


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Ioannis Varvitsiotis - A6-0187/2006

- Bruno Gollnisch

Rapport Martine Roure - A6-0192/2006

- Lasse Lehtinen, Andreas Mölzer

Rapport Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- Frank Vanhecke

Rapport Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- Frank Vanhecke, Philip Claeys

Riżoluzzjoni konġunta RC-B6-0343/2006

- Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0327/2006

- Jana Bobošíková, Andreas Mölzer

°
° ° °

Tkellem Brian Crowley dwar il-proċess tal-votazzjoni għall-perjodu ta' riflessjoni.


6. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Korrezzjonijiet ta' vot:

Il-korrezzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Intenzjonijiet għall-vot:

Ġew ikkomunikati l-intenzjonijiet għall-vot li ġejjin (għal voti li ma ntefgħux)

Rapport Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- paragrafu 2

   favur: Lissy Gröner

- paragrafu 4

   favur: Rainer Wieland

- riżoluzzjoni (test sħiħ)

   favur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Wijkman

Rapport Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- riżoluzzjoni (test sħiħ)

   favur: Mathieu Grosch

Il-passi li jmiss għall-perjodu ta' riflessjoni - B6-0327/2006

- emenda 1

   kontra: John Attard-Montalto

- paragrafu 2, it-tieni parti

   favur: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Alain Lipietz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   kontra: Jeffrey Titford

- emenda 11

   favur: Claude Turmes

- paragrafu 7, it-tieni parti

   favur: Inger Segelström

   kontra: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- riżoluzzjoni (test sħiħ)

   favur: Zita Pleštinská

Maria Berger irrimarkat li hija ma ħaditx sehem fl-ewwel votazzjonijiet, il-vot tagħha ma kienx qed jaħdem.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Janusz ONYSZKIEWICZ
Viċi President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0041/2006) mressqa minn Anders Wijkman, John Bowis u Karl-Heinz Florenz f'isem il-grupp PPE-DE, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0209/2006)

Mistoqsija orali (O-0042/2006)mressqa minn Anders Wijkman, John Bowis u Karl-Heinz Florenz f'isem il-grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0210/2006)

Mistoqsija orali (O-0043/2006) mressqa minn Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0211/2006)

Mistoqsija orali (O-0044/2006) mressqa minn Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0212/2006)

Mistoqsija orali (O-0045/2006) mressqa minn Satu Hassi f'isem il-grupp Verts/ALE, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0213/2006)

Mistoqsija orali (O-0046/2006) mressqa minn Satu Hassi f'isem il-grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0214/2006)

Mistoqsija orali (O-0047/2006)mressqa minn Adamos Adamou u Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0215/2006)

Mistoqsija orali (O-0048/2006) mressqa minn Adamos Adamou u Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0216/2006)

Mistoqsija orali (O-0050/2006) mressqa minn Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0217/2006)

Mistoqsija orali (O-0051/2006) mressqa minn Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0218/2006)

Mistoqsija orali (O-0052/2006) mressqa minn Guido Sacconi f'isem il-grupp PSE, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0219/2006)

Mistoqsija orali (O-0053/2006) mressqa minn Guido Sacconi f'isem il-grupp PSE, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0220/2006)

Mistoqsija orali (O-0056/2006) mressqa minn Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, lill-Kunsill: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0222/2006)

Mistoqsija orali (O-0057/2006) mressqa minn Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, lill-Kummissjoni: Strateġija ta' żvilupp sostenibbli (B6-0223/2006)

Anders Wijkman għamlu l-mistoqsijiet orali (B6-0209/2006 u B6-0210/2006).

Chris Davies għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0211/2006 u B6-0212/2006).

Satu Hassi għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0213/2006 u B6-0214/2006).

Adamos Adamou għamlu l-mistoqsijiet orali (B6-0215/2006 u B6-0216/2006).

Johannes Blokland għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0217/2006 u B6-0218/2006).

Guido Sacconi għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0219/2006 u B6-0220/2006).

Alessandro Foglietta għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0222/2006 u B6-0223/2006).

Josef Pröll (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsijiet orali (B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 u B6-0222/2006).

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet orali (B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 u B6-0223/2006)..

Tkellmu: Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-grupp PPE-DE, Riitta Myller f'isem il-grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Michael Henry Nattrass f'isem il-grupp IND/DEM, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin u András Gyürk.

IPPRESIEDA Ingo FRIEDRICH
Viċi President

Tkellmu: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll u Joe Borg.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman u Françoise Grossetête f'isem il-grupp PPE-DE, Anne Ferreira u Guido Sacconi f'isem il-grupp PSE, Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter u Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, Liam Aylward, Alessandro Foglietta u Adriana Poli Bortone f'isem il-grupp UEN, Johannes Blokland, dwar l-istrateġija riveduta ta' żvilupp sostenibbli (B6-0335/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


9. Żieda fil-vjolenza marbuta mar-razziżmu u l-omofobija fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żieda fil-vjolenza marbuta mar-razziżmu u l-omofobija fl-Ewropa

għamlu d-dikjarazzjonijiet Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Patrick Gaubert f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, Wojciech Roszkowski f'isem il-grupp UEN, Bogdan Pęk f'isem il-grupp IND/DEM, Maciej Marian Giertych Membru mhux affiljat, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Dimitrios Papadimoulis, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler u Vladimír Špidla.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Patrick Gaubert f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-attakki razzisti fl-Unjoni Ewropea (B6-0328/2006),

- Brian Crowley u Romano Maria La Russa f'isem il-grupp UEN, dwar iż-żieda fil-vjolenza razzista fl-Ewropa (B6-0329/2006),

- Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar iż-żieda fil-vjolenza razzista fl-Ewropa (B6-0330/2006),

- Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, dwar iż-żieda fil-vjolenza marbuta mar-razziżmu u l-omofobija fl-Ewropa (B6-0331/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach u Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar vjolenza marbuta mar-razziżmu u l-omofobija (B6-0332/2006),

- Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman u Claude Moraes f'isem il-grupp PSE, dwar iż-żieda fir-retorika u fil-vjolenza marbutin mar-razziżmu u l-omofobija (B6-0333/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


10. Armi ħfief u ta' kalibru żgħir (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0014/2006)) mressqa minn Elmar Brok u Karl von Wogau, f'isem il- Kumitat AFET, lill-Kunsill: L-Unjoni Ewropea u l-Konferenza ta' Reviżjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-2006 fuq l-Armi Żgħar (B6-0225/2006)

Mistoqsija orali (O-0015/2006) mressqa minn Elmar Brok u Karl von Wogau, f'isem il- Kumitat AFET, lill-Kummissjoni: L-Unjoni Ewropea u l-Konferenza ta' reviżjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-2006 dwar l-Armi Żgħar (B6-0226/2006)

Raül Romeva i Rueda (li ħa post l-awturi) għamel il-mistoqsijiet orali.

wieġeb għall-mistoqsija Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) (B6-0225/2006).

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi President

wieġeb għall-mistoqsija Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) (B6-0226/2006).

Tkellmu: Geoffrey Van Orden f'isem il-grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, u Richard Howitt.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Raül Romeva i Rueda, f'isem il- Kumitat AFET, dwar Armi u armamenti żgħar, bi ħsieb għall-Konferenza ta' Reviżjoni 2006 dwar il-Programm ta' Azzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-Prevenzjoni, il-Ġlieda kontra u l-Eradikazzjoni tal-Kummerċ ta' Armi u Armamenti Żgħar fl-Aspetti kollha tagħhom, u lejn it-twaqqif ta' Trattat Internazzjonli dwar il-Kummerċ ta' l-Armi (B6-0334/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


11. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0224/2006).

L-ewwel parti

Mistoqsija 1 (Bernd Posselt): Negozjati ta' adeżjoni mal-Kroazja.

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Reinhard Rack u Andreas Mölzer.

Mistoqsija 2 (Robert Evans): Traffikar ta' organi u ta' tessuti tal-bniedem.

Hans Winkler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Richard Howitt (sostitut ta' l-awtur).

Mistoqsija 3 (Gay Mitchell): L-ambizzjonijiet nukleari ta' l-Iran.

Hans Winkler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Gay Mitchell, Piia-Noora Kauppi u Andreas Mölzer.

Mistoqsija 4 (Miguel Angel Martínez Martínez): L-istrateġija għall-Afrika, żvilupp u migrazzjonijiet.

Hans Winkler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell u Reinhard Rack.

Mistoqsija 5 (Laima Liucija Andrikienė): Il-politika futura ta' l-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' ftehima reċenti ffirmata bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja rigward is-simplifikazzjoni tal-viżas.

Hans Winkler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis u Alexander Stubb.

It-tieni parti

Mistoqsija 6 (Fiona Hall): Produzzjoni sostenibbli tal-bijofjuwils.

Mistoqsija 7 (Agnes Schierhuber): Il-Bijomassa u l-bijofjuwils.

Josef Pröll (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Fiona Hall, Agnes Schierhuber, Georgios Papastamkos, Glenis Willmott u Andreas Mölzer.

Il-mistoqsija 8 giet irtirata.

Mistoqsija 9 (Othmar Karas): Emmissjonijiet li jniġġsu ta' vetturi bil-mutur.

Josef Pröll wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Othmar Karas u Paul Rübig.

Mistoqsija 10 (Seán Ó Neachtain): Għajnuna favur il-programmi forestali fl-Ewropa.

Josef Pröll wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Seán Ó Neachtain.

Mistoqsija 11 (Emanuel Jardim Fernandes): Strateġija forestali Ewropea.

Josef Pröll wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Emanuel Jardim Fernandes u Reinhard Rack.

Mistoqsija 12 (Péter Olajos): il-formazzjoni ta' ragħwa fix-xmara Raba.

Josef Pröll wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Péter Olajos u Paul Rübig.

Mistoqsija 13 (Antonios Trakatellis): L-implimentazzjoni tal-ħarsien ta' l-ambjent tal-Mediterran fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-Mediterran fil-qafas tal-ftehimiet ta' sħubija u tal-Proċedura ta' Barcellona.

Josef Pröll wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Antonios Trakatellis.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi President

12. Regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0194/2006)

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Paolo Costa ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Romano Maria La Russa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Philip Bradbourn f'isem il-grupp PPE-DE, Saïd El Khadraoui f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, Georg Jarzembowski, Inger Segelström, Kyriacos Triantaphyllides, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


13. It-tqegħid fis-seħħ tas-sistema Ewropea ta' sinjali ferrovjarji ERTMS/ETCS (dibattitu)

Rapport dwar it-tqegħid fis-seħħ tas-sistema Ewropea ta' sinjali ferrovjarji ERTMS/ETCS [2005/2168(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michael Cramer (A6-0183/2006)

Michael Cramer ippreżenta r-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Jörg Leichtfried f'isem il-grupp PSE, Dirk Sterckx f'isem il-grupp ALDE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, u Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Reinhard Rack, Gilles Savary, Arūnas Degutis, Marta Vincenzi, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.12 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


14. Sajd mal-kosta u l-problemi tas-sajjieda mal-kosta (dibattitu)

Rapport dwar is-sajd mal-kosta u l-problemi tas-sajjieda mal-kosta [2004/2264(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

Seán Ó Neachtain ippreżenta r-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Teresa Riera Madurell (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Carmen Fraga Estévez f'isem il-grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-grupp PSE, Dirk Sterckx f'isem il-grupp ALDE, Ian Hudghton f'isem il-grupp Verts/ALE, Pedro Guerreiro f'isem il-grupp GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci f'isem il-grupp UEN, James Hugh Allister Membru mhux affiljat, Neil Parish, Paulo Casaca, Leopold Józef Rutowicz, Iles Braghetto, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.13 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


15. Abbozz għal miżuri ta' implimentazzjoni (it-tieni fażi) tad-Direttiva MIFID 2004/39/KE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Abbozz għal miżuri ta' implimentazzjoni (it-tieni fażi) tad-Direttiva MIFID 2004/39/KE

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi f'isem il-grupp PPE-DE, Pervenche Berès f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Alexander Radwan, Ieke van den Burg u Joe Borg.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Piia-Noora Kauppi f'isem il-grupp PPE-DE, Ieke van den Burg u Pervenche Berès f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE, Sahra Wagenknecht f'isem il-grupp GUE/NGL, Guntars Krasts f'isem il-grupp UEN, dwar l-abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni MiFID (B6-0371/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 15.06.2006 .


16. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 374.611/OJJE).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.55.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Avviż legali - Politika tal-privatezza