Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0342/2006

Forhandlinger :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Afstemninger :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 15. juni 2006 - Strasbourg

18.2. Syrien: Krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 og B6-0372/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-342/2006

(erstatter B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 og B6-0372/2006):

stillet af:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt og Bogusław Sonik for PPE-DE-Gruppen,

Pasqualina Napoletano og Véronique De Keyser for PSE-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen,

Cem Özdemir og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen,

Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen,

Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0279)

Indlæg til afstemningen:

- Tobias Pflüger havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt D, hvilket var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik