Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0342/2006

Arutelud :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Hääletused :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 15. juuni 2006 - Strasbourg

18.2. Süüria: inimõiguste rikkumised (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ja B6-0372/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-342/2006

(asendades B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ja B6-0372/2006),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel,

Cem Özdemir ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0279)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Tobias Pflüger esitas põhjenduse D kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika