Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0342/2006

Keskustelut :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Äänestykset :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. kesäkuuta 2006 - Strasbourg

18.2. Syyria: ihmisoikeusrikkomukset (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ja B6-0372/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-342/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ja B6-0372/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Bogusław Sonik PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta,

Cem Özdemir ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0279)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Tobias Pflüger esitti johdanto-osan D kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö