Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0342/2006

Debatter :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Omröstningar :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2006 - Strasbourg

18.2. Syrien (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 och B6-0372/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-342/2006

(ersätter B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 och B6-0372/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt och Bogusław Sonik för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen,

Cem Özdemir och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,

Cristiana Muscardini för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0279)

Inlägg om omröstningen:

- Tobias Pflüger lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl D; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy