Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 15. juni 2006 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Dagsorden
 3.Modtagne dokumenter
 4.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Betegnelser på udvalg og delegationer
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 9.Afstemningstid
  
9.1.Fremsendelse af data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.2.Forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013, FP7) ***I (afstemning)
  
9.3.Forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) * (afstemning)
  
9.4.Fælles bestemmelser om luftfartssikkerhed ***I (afstemning)
  
9.5.Sloveniens indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2007 * (afstemning)
  
9.6.Menneskerettighedssituationen i Tunesien (afstemning)
  
9.7.Det 17. topmøde EU-Rusland (afstemning)
  
9.8.Gennemførelsesforanstaltninger (niveau 2) for direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (afstemning)
  
9.9.Strategi for bæredygtig udvikling (afstemning)
  
9.10.Stigende racistisk og homofobisk vold i Europa (afstemning)
  
9.11.Håndvåben (afstemning)
  
9.12.Indførelse af et europæisk jernbanesignalsystem ERTMS/ETCS (afstemning)
  
9.13.Kystfiskeriet (afstemning)
  
9.14.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Anvendelse af træspån til ældning af vin - Anvendelse af træspån som ønologisk fremgangsmåde ved fremstillingen af europæiske vine (forhandling)
 14.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
14.1.Østtimor
  
14.2.Syrien: Krænkelser af menneskerettighederne
  
14.3.Nordkorea: Krænkelser af menneskerettighederne
 15.Parlamentets sammensætning
 16.Valgs prøvelse
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Afstemningstid
  
18.1.Østtimor (afstemning)
  
18.2.Syrien: Krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)
  
18.3.Nordkorea: Krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 22.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste møde
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (242 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb)       
 
Protokol (176 kb) Tilstedeværelsesliste (22 kb) Afstemningsresultater (527 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1981 kb) 
 
Protokol (223 kb) Tilstedeværelsesliste (67 kb) Afstemningsresultater (199 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (635 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik