Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0272(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0174/2006

Ingivna texter :

A6-0174/2006

Debatter :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Omröstningar :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0300

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2006 - Strasbourg

17. Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle [KOM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Esko Seppänen (A6-0174/2006)

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Esko Seppänen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Werner Langen för PPE-DE-gruppen, Vincenzo Lavarra för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Alejo Vidal-Quadras, Justas Vincas Paleckis, Marie Anne Isler Béguin, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Paul Rübig och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 05.07.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy