Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0272(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0174/2006

Predkladané texty :

A6-0174/2006

Rozpravy :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Hlasovanie :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0300

Zápisnica
Streda, 5. júla 2006 - Štrasburg

4.4. Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa Návrh smernice Rady o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva [COM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Esko Seppänen (A6-0174/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0300)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0300)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 23 hlasovalo podľa mien (Predseda so žiadosťou súhlasil);

- Bruno Gollnisch k hlasovaniu;

- Rebecca Harms vyjadrila ľútosť nad tým, že Komisia neoznámila svoje stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré prijal Parlament.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia