Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0272(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0174/2006

Ingivna texter :

A6-0174/2006

Debatter :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Omröstningar :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0300

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2006 - Strasbourg

4.4. Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle * (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle [KOM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Esko Seppänen (A6-0174/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0300)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0300)

Inlägg om omröstningen:

- Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen begärde att omröstning med namnupprop skulle hållas om ändringsförslag 23. (Talmannen godkände detta.)

- Bruno Gollnisch yttrade sig om omröstningsförfarandet.

- Rebecca Harms beklagade att kommissionen inte hade låtit meddela sin hållning till de ändringar som parlamentet antagit.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy