Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2006 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Suomen puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 3.Palestiinan tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Rajat ylittävän poliisiyhteistyön tehostaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (äänestys)
  
4.3.Siviili-ilmailu (teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen) ***II (äänestys)
  
4.4.Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot * (äänestys)
  
4.5.Lisää tutkimusta ja innovaatiota - Investointi kasvuun ja työllisyyteen (äänestys)
  
4.6.EU:n valmistusteollisuus – Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan (äänestys)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Pohjois-Kyproksen uskonnollisen perinnön suojelu ja säilyttäminen (kirjallinen kannanotto)
 10.Kansainvälinen adoptio Romaniassa (kirjallinen kannanotto)
 11.Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (keskustelu)
 12.Amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten suorittama SWIFT-järjestelmään perustuvia rahasiirtoja koskevien tietojen kerääminen (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 14.Länsi-Balkanin maita koskeva viisumipolitiikka - Viisumihelpotukset Länsi-Balkanin maille (keskustelu)
 15.Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (toimielinten sopimus) - Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (menettely) (keskustelu)
 16.Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä koskeva keskinäinen tiedottamismenettely * - Maahanmuuttajien kotouttaminen Euroopan unionissa - Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikka
 17.AIDS, aika toimia! (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (109 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (215 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (305 kb) 
 
Pöytäkirja (187 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (123 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (176 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö