Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2006. gada 5. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Somijas prezidentūras programmas izklāsts (debates)
 3.Situācija Palestīnā (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Policijas pārrobežu sadarbības pastiprināšana starptautiskos pasākumos Eiropas Savienībā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.2.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***II (balsošana)
  
4.3.Civilā aviācija (tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošana) ***II (balsošana)
  
4.4.Radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumi * (balsošana)
  
4.5.Pētniecības un inovācijas sekmēšana - ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai (balsošana)
  
4.6.ES apstrādes rūpniecība - ceļā uz integrētāku pieeju rūpniecības politikai (balsošana)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Reliģiskā mantojuma aizsardzība un saglabāšana Kipras ziemeļu daļā (rakstiska deklarācija)
 10.Starpvalstu adopcija Rumānijā (rakstiska deklarācija)
 11.Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (debates)
 12.Bankas pārvedumu datu pārtveršana no SWIFT sistēmas, ko veikuši ASV slepenie dienesti (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 14.Vīzu politika attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm - Administratīvo noteikumu vienkāršošana attiecībā uz Rietumbalkānu valstu vīzu saņemšanu (debates)
 15.Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras (Iestāžu nolīgums) - Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras (noteikumi) (debates)
 16.Savstarpējas informēšanas procedūra patvēruma un imigrācijas jomā * - Stratēģija un līdzekļi imigrantu integrācijai Eiropas Savienībā - Eiropas Savienības iimigrācijas politika
 17.AIDS, laiks rīkoties! (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (149 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)       
 
Protokols (107 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (226 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (306 kb) 
 
Protokols (193 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsošanas rezultāti (136 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (176 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika