Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av det finländska ordförandeskapets program (debatt)
 3.Situationen i Palestina (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Förstärkning av gränsöverskridande polissamarbete vid internationella evenemang i Europeiska unionen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***II (omröstning)
  
4.3.Civil luftfart (harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden) ***II (omröstning)
  
4.4.Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle * (omröstning)
  
4.5.Mer forskning och innovation - Att investera i tillväxt och sysselsättning (omröstning)
  
4.6.EU:s tillverkningsindustri - Mot en mer integrerad industripolitik (omröstning)
 5.Välkomsthälsning
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Skydd och bevarande av det religiösa arvet i norra delen av Cypern (skriftlig förklaring)
 10.Internationell adoption i Rumänien (skriftlig förklaring)
 11.CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar (debatt)
 12.Amerikanska säkerhetstjänstens granskning av uppgifter i samband med banktransaktioner via systemet Swift (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Viseringspolicy gentemot länderna på västra Balkan - Förenklad visering för länderna på västra Balkan (debatt)
 15.Kommissionens genomförandebefogenheter (interinstitutionellt avtal) - Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) (debatt)
 16.Ömsesidigt informationsutbyte rörande asyl och invandring * - Integration av invandrare inom Europeiska unionen - Europeiska unionens invandringspolitik
 17.HIV, dags att agera! (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (151 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (109 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (211 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (305 kb) 
 
Protokoll (191 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (126 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (176 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy