Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0019(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0209/2006

Ingivna texter :

A6-0209/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2006 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0303

Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2006 - Strasbourg

6.1. Uppbörden av mervärdesskatt och kampen mot skattefusk och skatteundandragande * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skattefusk eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser [KOM(2005)0089 - C6-0100/2005 - 2005/0019(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Christoph Konrad (A6-0209/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0303)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy