Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2248(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0238/2006

Ingivna texter :

A6-0238/2006

Debatter :

PV 05/09/2006 - 14
CRE 05/09/2006 - 14

Omröstningar :

PV 06/09/2006 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0340

Protokoll
Tisdagen den 5 september 2006 - Strasbourg

14. En europeisk social modell för framtiden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en europeisk social modell för framtiden [2005/2248(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Proinsias De Rossa och José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006)

Proinsias De Rossa (föredragande) och José Albino Silva Peneda (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Miloslav Ransdorf (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Emine Bozkurt (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, Jan Andersson för PSE-gruppen, Patrizia Toia för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Csaba Őry, Stephen Hughes, Bernard Lehideux, Gabriele Zimmer och Ģirts Valdis Kristovskis.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Georgios Karatzaferis, Jan Tadeusz Masiel, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Jana Bobošíková, Mihael Brejc, Françoise Castex, Jan Jerzy Kułakowski, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Iles Braghetto, Ana Mato Adrover och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 06.09.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy