Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 5. september 2006 - Strasbourg

16. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0325/2006).

Esimene osa

Küsimus 39 (Manuel Medina Ortega): laienemine ja ebaseaduslik sisseränne.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Reinhard Rack ja James Hugh Allister.

Küsimus 40 (Johan Van Hecke): Ameerika Ühendriikide naftavarud.

Markos Kyprianou (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Andreas Mölzer ja Hubert Pirker.

Küsimus 41 (Karl-Heinz Florenz): passiivse suitsetamise liigitamine vähitekitajate hulka.

Markos Kyprianou vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Karl-Heinz Florenz, David Martin ja Richard Seeber.

Teine osa

Küsimus 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevuse säilitamiseks võetavad meetmed.

Günter Verheugen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Stubb ja Paul Rübig.

Küsimus 43 (Jan Andersson): tööstuspoliitika.

Günter Verheugen vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jan Andersson, Philip Bushill-Matthews ja Richard Seeber.

Küsimus 44 (Seán Ó Neachtain): haldusnõuete vähendamine väikestele ettevõtetele Euroopas.

Günter Verheugen vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain, James Hugh Allister ja David Martin.

Küsimusele 45 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 46 (Paulo Casaca): arvud seoses kevadise jahipidamisega Maltal.

Stavros Dimas (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Paulo Casaca ja Bart Staes.

Küsimus 47 (Caroline Lucas): uurimus metslindude ELi importimise keelu mõjude kohta loomastiku säilimisele.
Küsimus 48 (John Bowis): metslindude importimise keeld.

Stavros Dimas vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Caroline Lucas, John Bowis, John Purvis ja Avril Doyle.

Küsimus 49 (Carlos Carnero González): Madridi linnavolikogule ja autonoomsele kogukonnale esitatud järelepärimine kiirtee M-30 tunneli kohta ja menetlused rikkumiste puhul.

Stavros Dimas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Carlos Carnero González.

Küsimustele 50 ja 51 vastatakse kirjalikult.

Küsimusi 52 ja 53 ei esitatud, kuna nende teema on kantud käesoleva osaistungjärgi päevakorda.

Küsimustele 54 kuni 58 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 59 (Bernd Posselt): kristlased Türgis.

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Paul Rübig ja Georgios Karatzaferis.

Küsimus 60 (Sajjad Karim): Põhja-Küprose isoleerimine.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides ja Robert Evans.

Küsimustele 61 kuni 97 vastatakse kirjalikult.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika