Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2058(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0249/2006

Ingediende teksten :

A6-0249/2006

Debatten :

PV 05/09/2006 - 18
CRE 05/09/2006 - 18

Stemmingen :

PV 06/09/2006 - 7.6
CRE 06/09/2006 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0341

Notulen
Dinsdag 5 september 2006 - Straatsburg

18. Verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking: naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking: naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie [2006/2058(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: John Bowis (A6-0249/2006)

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

John Bowis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Kathy Sinnott (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Marta Vincenzi (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Evangelia Tzampazi, namens de PSE-Fractie, Jolanta Dičkutė, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, en Avril Doyle.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dorette Corbey, Marios Matsakis, Jean Lambert, Jiří Maštálka, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis, Justas Vincas Paleckis, Marian Harkin, Jean-Claude Martinez, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Richard Seeber, Frieda Brepoels, Péter Olajos, Eija-Riitta Korhola, Thomas Ulmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 06.09.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid