Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2058(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0249/2006

Teksty złożone :

A6-0249/2006

Debaty :

PV 05/09/2006 - 18
CRE 05/09/2006 - 18

Głosowanie :

PV 06/09/2006 - 7.6
CRE 06/09/2006 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0341

Protokół
Wtorek, 5 września 2006 r. - Strasburg

18. Poprawa zdrowia psychicznego ludności - w kierunku strategii zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności - w kierunku strategii zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej [2006/2058(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: John Bowis (A6-0249/2006)

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

John Bowis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Kathy Sinnott (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Marta Vincenzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Evangelia Tzampazi w imieniu grupy PSE, Jolanta Dičkutė w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, i Avril Doyle.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dorette Corbey, Marios Matsakis, Jean Lambert, Jiří Maštálka, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis, Justas Vincas Paleckis, Marian Harkin, Jean-Claude Martinez, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Richard Seeber, Frieda Brepoels, Péter Olajos, Eija-Riitta Korhola, Thomas Ulmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 06.09.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności