Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2058(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0249/2006

Predkladané texty :

A6-0249/2006

Rozpravy :

PV 05/09/2006 - 18
CRE 05/09/2006 - 18

Hlasovanie :

PV 06/09/2006 - 7.6
CRE 06/09/2006 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0341

Zápisnica
Utorok, 5. septembra 2006 - Štrasburg

18. Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva - Na ceste k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o zlepšovaní duševného zdravia obyvateľstva - Na ceste k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu [2006/2058(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca John Bowis (A6-0249/2006)

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

John Bowis uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Kathy Sinnott (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Marta Vincenzi (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Evangelia Tzampazi za skupinu PSE, Jolanta Dičkutė za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa a Avril Doyle.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dorette Corbey, Marios Matsakis, Jean Lambert, Jiří Maštálka, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis, Justas Vincas Paleckis, Marian Harkin, Jean-Claude Martinez, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Richard Seeber, Frieda Brepoels, Péter Olajos, Eija-Riitta Korhola, Thomas Ulmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 06.09.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia