Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0074/2006 (B6-0326/2006)

Συζήτηση :

PV 05/09/2006 - 19
CRE 05/09/2006 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

19. Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0074/2006) που κατέθεσε ο Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της επιτροπή JURI, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (B6-0326/2006)

Ο Klaus-Heiner Lehne, αναπληρωτής του συντάκτη, αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, και Μάρκος Κυπριανού.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (B6-0464/2006)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου