Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 5. september 2006 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Metsatulekahjud ja üleujutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Doha arengukava läbirääkimiste peatamine (arutelu)
 6."Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Imporditavate kaupade väikesaadetiste maksuvabastus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Tasu kehtestamine piima- ja piimatootesektoris * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.5.Rotterdami konventsiooni sõlmimine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.6.Eriaruanne suulise tõlke kulude kohta (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
 8.Pidulik istung - Soome
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Laevade põhjustatud merereostuse vastase võitluse rahastamine ***I (hääletus)
  
9.2."Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) ***I (hääletus)
  
9.3.Sõiduautodega seotud maksud * (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.2007. aasta eelarve täitmine
 14.Euroopa tulevane sotsiaalne mudel (arutelu)
 15.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem: siseriiklike saastekvootide eraldamise kavad (2008-2012) (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Ravimite võltsimine (arutelu)
 18.Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine (arutelu)
 19.Euroopa lepinguõigus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (228 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)       
 
Protokoll (173 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (297 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (476 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (132 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (224 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika