Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg

3. Begäran om återförvisning till utskott

Talmannen meddelade att PSE-gruppen, i enlighet med artikel 168 i arbetsordningen, avsåg att begära återförvisning till utskottet av betänkandet av Bastiaan Belder: Förbindelser mellan EU och Kina (A6-0257/2006) (punkt 31 i föredragningslistan).

Denna begäran skulle gå till omröstning vid inledningen av debatten om detta betänkande kl. 21.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy