Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0082/2006

Ingivna texter :

O-0082/2006 (B6-0426/2006)

Debatter :

PV 06/09/2006 - 4
CRE 06/09/2006 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg

4. EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0082/2006) från Joost Lagendijk och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Hannes Swoboda och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford och Jelko Kacin för ALDE-gruppen, till rådet: EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (B6-0426/2006)

Joost Lagendijk, Hannes Swoboda, Doris Pack och Sarah Ludford utvecklade den muntliga frågan.

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen)

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki, grupplös, Alexander Stubb, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bart Staes, Tobias Pflüger och Karl von Wogau.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Csaba Sándor Tabajdi, Joost Lagendijk, Paula Lehtomäki och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy