Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0044(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0246/2006

Debatter :

PV 06/09/2006 - 5
CRE 06/09/2006 - 5

Omröstningar :

PV 06/09/2006 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0339

Protokoll
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg

5. Avtal EG/Albanien - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: Avtal EG/Albanien

Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Toomas Hendrik Ilves redogjorde för rekommendationen.

Talare: Panagiotis Beglitis (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Salvatore Tatarella för UEN-gruppen, och Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vice talman

Talare: Alessandro Battilocchio, grupplös, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki och Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Toomas Hendrik Ilves, för utskottet AFET, om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien (B6-0458/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 06.09.2006.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy