Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 september 2006 - Straatsburg

VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS
Ondervoorzitter

6. Verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
Volledige verslagen

Schriftelijke verklaring 38/2006 ingediend door de leden Carl Schlyter, David Casa, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko en Caroline Lucas over het verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden met vermelding van de namen van de ondertekenaars gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 26.09.2006.

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter.

Juridische mededeling - Privacybeleid