Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0202(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0192/2006

Ingivna texter :

A6-0192/2006

Debatter :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Omröstningar :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Röstförklaringar
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Protokoll
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg

7.3. Skydd av personuppgifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete [KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Martine Roure för PSE-gruppen hänvisade till artiklarna 170.1 och 53.2 i arbetsordningen och begärde att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp till sammanträdesperioden september II.

Parlamentet godkände denna begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy