Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0249/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0249/2006

Συζήτηση :

PV 05/09/2006 - 18
CRE 05/09/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2006 - 7.6
CRE 06/09/2006 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

7.6. Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση [2006/2058(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0249/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0341)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Zbigniew Zaleski παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 48, για την οποία ο John Bowis (εισηγητής) δίνει τη συγκατάθεσή του, και η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι των 37 βουλευτών είναι αντίθετοι ως προς την έγκρισή της·

- Ο Μάριος Ματσάκης παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί των τροπολογιών 11 και 12, για την οποία ο John Bowis δίνει τη συγκατάθεσή του και η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου