Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0228/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0228/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2006 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0342

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

7.7. Απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2006-2008) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και τη βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [2006/2053(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0228/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0342)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου