Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. septembra 2006 - Štrasburg

7. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


7.1. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.3. Ochrana osobných údajov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.4. Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom *** (hlasovanie)

7.5. Európsky sociálny model budúcnosti (hlasovanie)

7.6. Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva - Na ceste k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (hlasovanie)

7.7. Zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva (2006-2008) (hlasovanie)

7.8. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (hlasovanie)

7.9. Albánsko (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia