Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. septembra 2006 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Toomas Hendrik Ilves - A6-0246/2006: Marco Cappato

Správa: Proinsias De Rossa a José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006: Milan Cabrnoch, Andreas Mölzer

Správa: John Bowis - A6-0249/2006: Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo

Albánsko - B6-0458/2006 :Koenraad Dillen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia