Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. září 2006 - Štrasburk

13. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
CRE

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0325/2006).

Otázka 1 (Claude Moraes): Směrnice.

Paula Lehtomäki (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews a Paul Rübig.

Otázka 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Provádění cílů evropského paktu pro mládež.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka 3 (Manuel Medina Ortega): Nelegální přistěhovalectví: opatření Evropské rady z června 2006.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Manuel Medina Ortega, Sarah Ludford a Paul Rübig.

Otázka 4 (Elizabeth Lynne): Špatné zacházení se starými osobami.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Elizabeth Lynne, Andreas Mölzer a Lambert van Nistelrooij.

Otázka 5 (Roberta Angelilli): Žádost o soudní spolupráci s USA.

Paula Lehtomäki odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Roberta Angelilli a David Martin.

Otázka 6 (Bernd Posselt): Právní stát v Rusku.

Otázka 7 (Milan Horáček): Situace v Rusku.

Paula Lehtomäki odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Bernd Posselt, Milan Horáček, Richard Seeber a Laima Liucija Andrikienė.

Otázka 8 (Marian Harkin): Výzkum na kmenových buňkách.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Marian Harkin a John Purvis.

Otázka 9 (Johan Van Hecke): Uzavření věznice Guantanámo.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Johan Van Hecke, Elizabeth Lynne a Sarah Ludford.

Otázka 10 (Sarah Ludford): Rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Sarah Ludford a David Martin.

Otázka 11 (Inger Segelström): Lidská práva a postavení žen v Iránu.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Inger Segelström.

Otázka 12 (Robert Evans): Nové rozšíření Evropské unie.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Robert Evans.

Otázka 13 (Brian Crowley): Boj proti mezinárodnímu terorismu.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Brian Crowley, James Hugh Allister a John Purvis.

Otázky 14, 15 a 16 se neberou v potaz z důvodu nepřítomnosti autorů.

Otázka 17 byla vzata zpět.

Otázka 18 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 19 (Esko Seppänen): Střídání ozbrojených sil.

Paula Lehtomäki odpověděla na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Esko Seppänen a Brian Crowley.

Autoři otázek 20 38 obdrží písemné odpovědi.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí