Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2161(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0257/2006

Ingediende teksten :

A6-0257/2006

Debatten :

PV 06/09/2006 - 14
CRE 06/09/2006 - 14

Stemmingen :

PV 07/09/2006 - 7.2
CRE 07/09/2006 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0346

Notulen
Woensdag 6 september 2006 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en hervat om 21.00 uur.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

14. Betrekkingen EU-China (debat)
CRE

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en China [2005/2161(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

De Voorzitter deelt mede van de PSE-Fractie overeenkomstig artikel 168 van het Reglement een verzoek om terugverwijzing van het verslag-Belder naar de commissie te hebben ontvangen.

Het woord wordt gevoerd door Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser en Antonio Tajani, over dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

°
° ° °

Bastiaan Belder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karsten Friedrich Hoppenstedt (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Antonio Tajani, namens de PPE-DE-Fractie, Glyn Ford, namens de PSE-Fractie, Cecilia Malmström, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Paweł Bartłomiej Piskorski, niet-ingeschrevene, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Katerina Batzeli, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (voorzitter van de Commissie AFET), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 07.09.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid