Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 6. septembra 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Žiadosť o vrátenie veci výboru
 4.Pripravenosť EÚ na jej budúcu úlohu v Kosove (rozprava)
 5.Albánsko - Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom *** (rozprava)
 6.Zákaz výrobkov z tuleňov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Ochrana osobných údajov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom *** (hlasovanie)
  
7.5.Európsky sociálny model budúcnosti (hlasovanie)
  
7.6.Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva - Na ceste k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (hlasovanie)
  
7.7.Zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva (2006-2008) (hlasovanie)
  
7.8.Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (hlasovanie)
  
7.9.Albánsko (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Výklad rokovacieho poriadku
 12.Situácia na Blízkom Východe (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Radu)
 14.Vzťahy EÚ-Čína (rozprava)
 15.Environmentálna značka pre produkty rybného hospodárstva (rozprava)
 16.Pristúpenie ES k Haagskej konferencii (medzinárodné právo súkromné) *** - Účasť Európskeho parlamentu na činnosti Haagskej konferencie po pristúpení Spoločenstva (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (146 kb) Prezenčná listina (64 kb)       
 
Zápisnica (109 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovaní (228 kb) Hlasovania podľa mien (583 kb) 
 
Zápisnica (192 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovaní (152 kb) Hlasovania podľa mien (258 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia