Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Begäran om återförvisning till utskott
 4.EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (debatt)
 5.Avtal EG/Albanien - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (debatt)
 6.Förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Fiskeriavtalet EG/Komorerna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fiskeriavtalet EG/Seychellerna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Skydd av personuppgifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (omröstning)
  
7.5.En europeisk social modell för framtiden (omröstning)
  
7.6.Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen (omröstning)
  
7.7.Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
  
7.8.Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (omröstning)
  
7.9.Avtal EG/Albanien (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Tolkning av arbetsordningen
 12.Situationen i Mellanöstern (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Förbindelser mellan EU och Kina (debatt)
 15.Miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter (debatt)
 16.Gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt *** - Europaparlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete efter gemenskapens anslutning (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (153 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (113 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (216 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (599 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (131 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (258 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy