Index 
Jegyzőkönyv
PDF 194kWORD 115k
2006. szeptember 6., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Kérelem bizottsághoz való visszautalásra
 4.Az Európai Unió felkészültsége a Koszovóban betöltendő szerepére (vita)
 5.Albánia - Stabilizációs és társulási megállapodás Albániával *** (vita)
 6.Fókából készült termékeknek az Európai Unióba történő behozatalának tilalma (írásbeli nyilatkozat)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek közötti halászati megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.3.A személyes adatok védelme * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.4.Stabilizációs és társulási megállapodás Albániával *** (szavazás)
  
7.5.Európai szociális modell a jövő számára (szavazás)
  
7.6.A népesség mentális egészségének javítása - Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának kialakítása (szavazás)
  
7.7.A közös halászati politika egyszerűsítése és javítása (2006–2008) (szavazás)
  
7.8.Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (szavazás)
  
7.9.Albánia (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az Eljárási Szabályzat értelmezése
 12.A közel-keleti helyzet (vita)
 13.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 14.EU-Kína kapcsolatok (vita)
 15.Halászati termékek ökocímke-rendszerei (vita)
 16.Az Európai Közösség csatlakozása a Hágai Konferenciához (nemzetközi magánjog) *** - Az Európai Parlament részvétele a Hágai Konferencia munkájában a Közösség csatlakozását követően (vita)
 17.A következő ülés napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be: a Tanács és a Bizottság:

- 3. számú helyesbítő költségvetési tervezet a 2006-os általános költségvetéshez – A kiadások és bevételek egyenlegének általános helyzete – III. szakasz – Bizottság – VIII. szakasz, B. rész – Európai adatvédelmi biztos (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD))

   illetékes bizottság::   BUDG


3. Kérelem bizottsághoz való visszautalásra

A elnök közli, hogy a PSE képviselőcsoport az Eljárási Szabályzat 168. cikke alapján kérni kívánja a Bastiaan Belder: EU-Kína kapcsolatok (A6-0257/2006) című jelentés bizottsághoz történő visszautalását (a napirend 31. pontja).

A kérelmet a jelentésről folytatandó vita kezdetén, 21.00 órakor bocsátják majd szavazásra.


4. Az Európai Unió felkészültsége a Koszovóban betöltendő szerepére (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0082/2006) tesz fel: Joost Lagendijk és Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford és Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az Európai Unió felkészültsége a Koszovóban betöltendő szerepére (B6-0426/2006)

Joost Lagendijk, Hannes Swoboda, Doris Pack és Sarah Ludford kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság tagja)

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, független, Alexander Stubb, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bart Staes, Tobias Pflüger és Karl von Wogau.

ELNÖKÖL: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
alelnök

Felszólal: Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Csaba Sándor Tabajdi, Joost Lagendijk, Paula Lehtomäki és Olli Rehn.

A vitát berekesztik.


5. Albánia - Stabilizációs és társulási megállapodás Albániával *** (vita)

A Tanács nyilatkozata: Albánia

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság tagja).

Toomas Hendrik Ilves előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Panagiotis Beglitis (az INTA bizottság véleményének előadója), Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Salvatore Tatarella, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Georgios Karatzaferis, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
alelnök

Felszólal: Alessandro Battilocchio, független, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki és Olli Rehn.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Toomas Hendrik Ilves, az AFET bizottság nevében, az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (B6-0458/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.06-i jegyzőkönyv 7.9. pont .

(Az ülést 11.55 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Antonios TRAKATELLIS
alelnök

6. Fókából készült termékeknek az Európai Unióba történő behozatalának tilalma (írásbeli nyilatkozat)

A 38/2006 számú, Carl Schlyter, David Casa, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko és Caroline Lucas által benyújtott, a fókából készült termékeknek az Európai Unióba történő behozatalának tilalmáról szóló nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, ezért az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt a 2006.9.26-i ülés jegyzőkönyvében az elfogadott szövegek között közzéteszik.

Felszólal: Carl Schlyter.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


7.1. Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről [COM(2006)0096 - C6-0103/2006 - 2006/0032(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0242/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0337)


7.2. Az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek közötti halászati megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről [COM(2006)0097 - C6-0102/2006 - 2006/0029(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Fraga Estévez (A6-0241/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0338)


7.3. A személyes adatok védelme * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat tanácsi kerethatározatra a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az Eljárási Szabályzat 170. cikkének (1) bekezdése alapján, valamint tekintettel az Eljárási Szabályzat 53. cikkének (2) bekezdésére, kéri a jogalkotási állásfoglalás tervezetére vonatkozó szavazásnak a szeptemberi második üléshétre történő elhalasztását.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


7.4. Stabilizációs és társulási megállapodás Albániával *** (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0339)

A Parlament hozzájárulását adja.


7.5. Európai szociális modell a jövő számára (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az európai szociális modell a jövő számára [2005/2248(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Társelőadók: Proinsias De Rossa és José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0340)


7.6. A népesség mentális egészségének javítása - Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának kialakítása (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a népesség mentális egészségének javítása - Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának kialakítása [2006/2058(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: John Bowis (A6-0249/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0341)

Felszólalások a szavazásról:

- Zbigniew Zaleski szóbeli módosító javaslatot terjesztett elő a 48. bekezdéshez, amelyhez John Bowis (előadó) a beleegyezését adta, és amelyet nem fogadtak el, mert több mint 37 képviselő a figyelembe vétele ellen foglalt állást;

- Marios Matsakis szóbeli módosító javaslatot terjesztett elő a 11. és 12. bekezdéshez, amelyhez John Bowis (előadó) a beleegyezését adta, és amelyet elfogadtak.


7.7. A közös halászati politika egyszerűsítése és javítása (2006–2008) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya cselekvési terv a közös halászati politika egyszerűsítésére és javítására a 2006–2008 közötti időszakra [2006/2053(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Philippe Morillon (A6-0228/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0342)


7.8. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az Eljárási Szabályzat 54. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtott Ingeborg Gräßle, a BUDG bizottság nevében, javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról [COM(2005)0181COM(2006)0213 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)] (B6-0457/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0343)

Felszólalások a szavazásról:

- Ingeborg Gräßle, a szavazás előtt, a költségvetési eljárásról.


7.9. Albánia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (B6-0458/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0344)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Toomas Hendrik Ilves-jelentés - A6-0246/2006

Marco Cappato

Proinsias De Rossa és José Albino Silva Peneda-jelentés – A6-0238/2006: Milan Cabrnoch, Andreas Mölzer

John Bowis-jelentés – A6-0249/2006: Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo

Albánia - B6-0458/2006: Koenraad Dillen


9. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Luis Manuel Capoulas Santos-jelentés – A6-0242/2006

- egyetlen szavazás

   mellette: Christine De Veyrac, Lissy Gröner, Pierre Schapira

Pierre Schapira jelzi, hogy a szavazás során a szavazógépe nem működött.

Proinsias De Rossa és José Albino Silva Peneda-jelentés - A6-0238/2006

bekezdés: 16

   ellene: Claude Turmes

bekezdés: 17

   mellette: Cristiana Muscardini

bekezdés: 20, 1. rész

   mellette: Cristiana Muscardini

bekezdés: 20, 2. rész

   ellene: Cristiana Muscardini

Cristiana Muscardini jelzi, hogy a 17, 20 (első rész) és 20 (második rész) paragrafusokról tartott szavazás során a szavazógépe nem működött megfelelően.

állásfoglalás (egészében)

   mellette: Alexander Radwan, Gilles Savary, Claude Turmes

Philippe Morillon-jelentés - A6-0228/2006

módosítás: 1

   mellette: Jens-Peter Bonde


(A 12.40 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


11. Az Eljárási Szabályzat értelmezése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 201. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet arról, hogy az Alkotmányügyi Bizottság az Eljárási Szabályzat 166. cikkének alkalmazásával kapcsolatos felkérésére a nevezett rendelkezés alábbi értelmezését adta:

«Az ügyrendi javaslatnak a vizsgált napirendi pontra kell vonatkoznia. Ha egyéb tárgyra vonatkozik, az elnök egy másik, arra alkalmas időpontban adhatja meg a szót a felszólalás kérelmezőjének, például a szóban forgó napirendi pont lezárása után vagy az ülés felfüggesztése előtt.

Amennyiben ezt az értelmezést a jelen ülés jegyzőkönyvének elfogadását megelőzően egyetlen képviselőcsoport vagy legalább 37 képviselő nem vitatja (az Eljárási Szabályzat 201. cikkének (4) bekezdése), úgy azt elfogadottnak tekintik. Ellenkező esetben az értelmezést a Parlament szavazására bocsátják.


12. A közel-keleti helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A közel-keleti helyzet

Erkki Tuomioja (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

Felszólal: Gianni De Michelis, független, Ville Itälä, Pasqualina Napoletano, Philippe Morillon, David Hammerstein Mintz, Miguel Portas, Brian Crowley, Paul Marie Coûteaux, Bruno Gollnisch, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Ģirts Valdis Kristovskis, Gerard Batten, Mario Borghezio, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Johannes Voggenhuber, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, James Hugh Allister, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Bogdan Klich, Jo Leinen, Ignasi Guardans Cambó, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie, Sajjad Karim, Vito Bonsignore, Genowefa Grabowska, Vittorio Prodi és Charles Tannock.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Richard Howitt, Cecilia Malmström, Antonio Tajani, Panagiotis Beglitis, Ioannis Kasoulides, Pierre Schapira, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Libor Rouček, Patrick Gaubert, Edith Mastenbroek, Zbigniew Zaleski, Jamila Madeira, Vytautas Landsbergis és Antonio Tajani, aki kiegészíti korábbi felszólalását, Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Erkki Tuomioja, Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Daniel Cohn-Bendit és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a libanoni helyzetről (B6-0469/2006);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda és Véronique De Keyser, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Közel-Keletről (B6-0472/2006);

- Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Közel-Keletről (B6-0477/2006);

- Philippe Morillon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzetről (B6-0481/2006);

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzetről (B6-0486/2006);

- Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Roberta Angelilli és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a közel-keleti válságról (B6-0487/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.4. pont.


13. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0325/2006).

1. kérdés (Claude Moraes): Irányelvek.

Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Az Ifjúságért Európai Paktum célkitűzéseinek megvalósítása.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

3. kérdés (Manuel Medina Ortega): Illegális bevándorlás: az Európai Tanács 2006 júniusi intézkedései.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Sarah Ludford és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

4. kérdés (Elizabeth Lynne): Idős emberekkel való rossz bánásmód.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Elizabeth Lynne, Andreas Mölzer és Lambert van Nistelrooij kiegészítő kérdéseire.

5. kérdés (Roberta Angelilli): Kérelem igazságügyi együttműködésre az Egyesült Államokkal.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Roberta Angelilli és David Martin kiegészítő kérdéseire.

6. kérdés (Bernd Posselt): Jogállamiság Oroszországban.

7. kérdés (Milan Horáček): Az oroszországi helyzet.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésekre, illetve Bernd Posselt, Milan Horáček, Richard Seeber és Laima Liucija Andrikienė kiegészítő kérdéseire.

8. kérdés (Marian Harkin): Őssejtkutatás.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin és John Purvis kiegészítő kérdéseire.

9. kérdés (Johan Van Hecke): A guantanamói börtön bezárása.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Johan Van Hecke, Elizabeth Lynne és Sarah Ludford kiegészítő kérdéseire.

10. kérdés (Sarah Ludford): Kerethatározat a rasszizmusról és az idegengyűlöletről.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford és David Martin kiegészítő kérdéseire.

11. kérdés (Inger Segelström): A nők emberi jogai Iránban.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Inger Segelström kiegészítő kérdésére.

12. kérdés (Robert Evans): Az Európai Unió újabb bővítése.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Robert Evans kiegészítő kérdésére.

13. kérdés (Brian Crowley): Küzdelem a nemzetközi terrorizmus ellen.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Brian Crowley, James Hugh Allister és John Purvis kiegészítő kérdéseire.

A 14., 15. és 16. kérdések tárgytalanok, mivel a szerzőik nincsenek jelen.

A 17. kérdést visszavonták.

A 18. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

19. kérdés: (Esko Seppänen): A fegyveres erők őrtornyairól.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Esko Seppänen és Brian Crowley kiegészítő kérdéseire.

A 20-38. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.30 órakor megszakított ülést 21 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

14. EU-Kína kapcsolatok (vita)

Jelentés az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról [2005/2161(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

Az elnök közli, hogy a PSE képviselőcsoport az Eljárási Szabályzat 168. cikkének alapján kérelmet intézett az Elnökséghez a Bastiaan Belder-jelentés bizottsághoz történő utalására vonatkozóan.

Felszólal: Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Felszólal: a kérelemről Véronique De Keyser és Antonio Tajani.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

°
° ° °

Bastiaan Belder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Karsten Friedrich Hoppenstedt (az ECON bizottság véleményének előadója), Antonio Tajani, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glyn Ford, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cecilia Malmström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer Pleite, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Paweł Bartłomiej Piskorski, független, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Katerina Batzeli, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (az AFET bizottság elnöke), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.2. pont.


15. Halászati termékek ökocímke-rendszerei (vita)

Jelentés, amelynek tárgya Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett, a halászati termékek ökocímke-rendszereivel kapcsolatos közösségi megközelítésről szóló vita indításáról szóló nyilatkozat [2005/2189(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

Carmen Fraga Estévez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Frédérique Ries (az ENVI bizottság véleményének előadója), Iles Braghetto, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Rosa Miguélez Ramos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Elspeth Attwooll, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Duarte Freitas, Stavros Arnaoutakis, Albert Jan Maat, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, James Nicholson és Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.3. pont.


16. Az Európai Közösség csatlakozása a Hágai Konferenciához (nemzetközi magánjog) *** - Az Európai Parlament részvétele a Hágai Konferencia munkájában a Közösség csatlakozását követően (vita)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösségnek a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciához való csatlakozásáról [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0250/2006)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0076/2006) tesz fel: Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Parlament részvétele a Hágai Konferencia munkájában a Közösség csatlakozását követően (B6-0324/2006)

Diana Wallis előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ignasi Guardans Cambó, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Strož, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Andrzej Jan Szejna

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, az Európai Parlament bevonásáról a hágai konferencia munkájába a Közösség csatlakozását követően (B6-0459/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.1. pont (A6-0250/2006) és 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.9. pont (B6-0459/2006)


17. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 377.311/OJJE).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 00.20 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Mario Mauro

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Sofianski, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat