Kazalo 
Zapisnik
PDF 186kWORD 109k
Sreda, 6. september 2006 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Zahteva za vrnitev odboru
 4.Pripravljenost EU za njeno bodočo vlogo na Kosovu (razprava)
 5.Albanija - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo *** (razprava)
 6.O prepovedi proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji (pisna izjava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Sporazum o ribolovu med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Sporazum o ribolovu med ES in Sejšeli * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Varstvo osebnih podatkov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo *** (glasovanje)
  
7.5.Evropski socialni model za prihodnost (glasovanje)
  
7.6.Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva – Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za EU (glasovanje)
  
7.7.Poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike (2006-2008) (glasovanje)
  
7.8.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (glasovanje)
  
7.9.Albanija (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Razlaga Poslovnika
 12.Razmere na Bližnjem Vzhodu (razprava)
 13.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 14.Odnosi EU-Kitajska (razprava)
 15.Okoljsko označevanje za ribiške proizvode (razprava)
 16.Pristop ES k Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu *** - Sodelovanje Evropskega parlamenta pri delu Haaške konference po pristopu Skupnosti (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejet je bil sledeči dokument od Sveta/Komisije:

- Predlog spremembe proračuna št. 3 za proračunsko leto 2006 – Splošni prikaz prihodkov in odhodkov – Oddelek III – Komisija – Oddelek VIII, Del B – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD))

   posredovano   pristojni:   BUDG


3. Zahteva za vrnitev odboru

Predsednik je sporočil, da skupina PSE na podlagi člena 168 Poslovnika namerava zahtevati vrnitev poročila Bastiaan Belder : Odnosi EU-Kitajska (A6-0257/2006) odboru (točka 31 OJ).

O zahtevi se bo glasovalo na začetku razprave o tem poročilu ob 21.00 uri.


4. Pripravljenost EU za njeno bodočo vlogo na Kosovu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0082/2006), ki so ga postavili Joost Lagendijk in Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Hannes Swoboda in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford in Jelko Kacin v imenu skupine ALDE Svetu: Pripravljenost EU za njeno bodočo vlogo na Kosovu (B6-0426/2006)

Joost Lagendijk, Hannes Swoboda, Doris Pack in Sarah Ludford so predstavili vprašanje za ustni odgovor.

Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Marek Aleksander Czarnecki samostojni poslanec, Alexander Stubb, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bart Staes, Tobias Pflüger in Karl von Wogau.

PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsednica

Govorili so Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Csaba Sándor Tabajdi, Joost Lagendijk, Paula Lehtomäki in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.


5. Albanija - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo *** (razprava)

Izjava Sveta: Albanija

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Toomas Hendrik Ilves je predstavil priporočilo.

Govorili so Panagiotis Beglitis (pripravljalec mnenja odbora INTA), Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Salvatore Tatarella v imenu skupine UEN, in Georgios Karatzaferis v imenu skupine IND/DEM.

PREDSEDSTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredsednik

Govorili so Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki in Olli Rehn.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Toomas Hendrik Ilves v imenu odbora AFET o sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Republiko Albanijo (B6-0458/2006).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 , Zapisnik z dne 06.09.2006.

(Seja, ki se je prekinila ob 11.55 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredsednik

6. O prepovedi proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji (pisna izjava)

Pisna izjava 38/2006, ki so jo o prepovedi proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji vložili poslanci Carl Schlyter, David Casa, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko in Caroline Lucas, je pridobila podpise večine poslancev Parlamenta, tako da bo v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovnikom in skupaj z imeni podpisnikov objavljena v Sprejetih besedilih te seje 29.9.2006.

Govoril je Carl Schlyter.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


7.1. Sporazum o ribolovu med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori [COM(2006)0096 - C6-0103/2006 - 2006/0032(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0242/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2006)0337)


7.2. Sporazum o ribolovu med ES in Sejšeli * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu [COM(2006)0097 - C6-0102/2006 - 2006/0029(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A6-0241/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2006)0338)


7.3. Varstvo osebnih podatkov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Martine Roure (A6-0192/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Martine Roure v imenu skupine PSE je na osnovi člena 170(1) Poslovnika in ob upoštevanju njegovega člena 53(2) zahtevala, naj se glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije preloži na drugo septembrsko delno zasedanje.

Parlament je odobril zahtevo.


7.4. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo *** (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0339)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


7.5. Evropski socialni model za prihodnost (glasovanje)

Poročilo: Evropski socialni model za prihodnost [2005/2248(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. soporočevalca: Proinsias De Rossa in José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0340)


7.6. Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva – Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za EU (glasovanje)

Poročilo: Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo [2006/2058(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: John Bowis (A6-0249/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0341)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Zbigniew Zaleski je podal ustni predlog spremembe k odstavku 48, h kateremu je John Bowis (poročevalec) podal svoje soglasje, in ki ni bil upoštevan, saj je bilo proti predlogu več kot 37 poslancev;

- Marios Matsakis je podal ustni predlog spremembe k predlogoma sprememb 11 in 12, h kateremu je John Bowis podal svoje soglasje in ki je bil upoštevan.


7.7. Poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike (2006-2008) (glasovanje)

Poročilo: Akcijski načrt 2006–2008 za poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike [2006/2053(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Philippe Morillon (A6-0228/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0342)


7.8. Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 54(3) Poslovnika vložila Ingeborg Gräßle v imenu odbora BUDG o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [COM(2005)0181COM(2006)0213 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)] (B6-0457/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0343)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ingeborg Gräßle, pred glasovanjem, o proračunskem postopku.


7.9. Albanija (glasovanje)

Predlog resolucije o sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Republiko Albanijo (B6-0458/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0344)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Toomas Hendrik Ilves - A6-0246/2006: Marco Cappato

Poročilo: Proinsias De Rossa in José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006: Milan Cabrnoch, Andreas Mölzer

Poročilo: John Bowis - A6-0249/2006: Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo

Albanija - B6-0458/2006 :Koenraad Dillen


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki glasovanja:

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani “Séance en direct” / Results of votes (roll-call votes) in v tiskani različici Priloge “Izidi poimenskih glasovanj”.

Elektronsko različico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Namere glasovanja:

Izražene so bile naslednje namere glasovanja (neoddani glasovi):

Poročilo: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0242/2006

- eno samo glasovanje

   za: Christine De Veyrac, Lissy Gröner, Pierre Schapira

Pierre Schapira je sporočil, da njegova glasovalna naprava ni delovala med tem glasovanjem.

Poročilo: Proinsias De Rossa in José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006

odstavek 16

   proti: Claude Turmes

odstavek 17

   za: Cristiana Muscardini

odstavek 20, 1. del

   za: Cristiana Muscardini

odstavek 20, 2. del

   proti: Cristiana Muscardini

Cristiana Muscardini je izjavila, da njena volilna naprava ni pravilno delovala med glasovanjem o odstavkih 17, 20 (1.del) in 20 (2.del).

resolucija (kot celota)

   za: Alexander Radwan, Gilles Savary, Claude Turmes

Poročilo: Philippe Morillon - A6-0228/2006

predlog spremembe 1

   za: Jens-Peter Bonde


(Seja, ki se je prekinila ob 12.40,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Razlaga Poslovnika

Predsednik je, v skladu s členom 201(3) Poslovnika, Parlament obvestil o razlagi člena 166 Poslovnika, ki jo je posredoval Odbor za ustavne zadeve, ki je bil zaprošen za razlago o izvajanju te določbe:

“Priglasitev v zvezi z vprašanji pravilnosti postopka se nanaša na obravnavano točko dnevnega reda. Predsednik lahko priglasitev glede druge zadeve upošteva ob ustreznem času, npr. potem, ko je obravnavana točka dnevnega reda zaključena, ali pred prekinitvijo zasedanja.”

Če pred sprejetjem zapisnika te seje razlagi odbora ne bo nasprotovala nobena izmed političnih skupin ali najmanj 37 poslancev (člen 201(4) Poslovnika, bo razglašena za sprejeto. V nasprotnem primeru bo Parlament o njej glasoval.


12. Razmere na Bližnjem Vzhodu (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Razmere na Bližnjem Vzhodu

Erkki Tuomioja (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) so podali izjave.

Govorili so Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, in Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM.

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

Govorili so Gianni De Michelis samostojni poslanec, Ville Itälä, Pasqualina Napoletano, Philippe Morillon, David Hammerstein Mintz, Miguel Portas, Brian Crowley, Paul Marie Coûteaux, Bruno Gollnisch, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Ģirts Valdis Kristovskis, Gerard Batten, Mario Borghezio, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Johannes Voggenhuber, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, James Hugh Allister, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Bogdan Klich, Jo Leinen, Ignasi Guardans Cambó, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie, Sajjad Karim, Vito Bonsignore, Genowefa Grabowska, Vittorio Prodi in Charles Tannock.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Richard Howitt, Cecilia Malmström, Antonio Tajani, Panagiotis Beglitis, Ioannis Kasoulides, Pierre Schapira, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Libor Rouček, Patrick Gaubert, Edith Mastenbroek, Zbigniew Zaleski, Jamila Madeira, Vytautas Landsbergis in Antonio Tajani, ki je dopolnil svoj predhodni govor, Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Erkki Tuomioja, Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Daniel Cohn-Bendit in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Libanonu (B6-0469/2006);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda in Véronique De Keyser v imenu skupine PSE o Bližnjem vzhodu (B6-0472/2006);

- Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL o Bližnjem vzhodu (B6-0477/2006);

- Philippe Morillon v imenu skupine ALDE o razmerah na Bližnjem vzhodu (B6-0481/2006);

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou v imenu skupine PPE-DE o razmerah na Bližnjem vzhodu (B6-0486/2006);

- Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Roberta Angelilli in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o krizi na Bližnjem vzhodu (B6-0487/2006).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 , Zapisnik z dne 07.09.2006.


13. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0325/2006).

Vprašanje 1 (Claude Moraes): Direktive

Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews in Paul Rübig.

Vprašanje 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Izvajanje ciljev evropskega pakta za mlade

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 3 (Manuel Medina Ortega): Nezakonito priseljevanje: ukrepi junijskega Evropskega sveta

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Sarah Ludford in Paul Rübig.

Vprašanje 4 (Elizabeth Lynne): Grdo ravnanje s starejšimi osebami

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Elizabeth Lynne, Andreas Mölzer in Lambert van Nistelrooij.

Vprašanje 5 (Roberta Angelilli): Zahteva za pravosodno sodelovanje z Združenimi državami Amerike

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Roberta Angelilli in David Martin.

Vprašanje 6 (Bernd Posselt): Pravna država v Rusiji

Vprašanje 7 (Milan Horáček): Razmere v Rusiji

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanji kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Milan Horáček, Richard Seeber in Laima Liucija Andrikienė.

Vprašanje 8 (Marian Harkin): Raziskave na izvornih celicah

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavilia Marian Harkin in John Purvis.

Vprašanje 9 (Johan Van Hecke): Zaprtje zapora v Guantanamu

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Johan Van Hecke, Elizabeth Lynne in Sarah Ludford.

Vprašanje 10 (Sarah Ludford): Okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavilia Sarah Ludford in David Martin.

Vprašanje 11 (Inger Segelström): Človekove pravice žensk v Iranu

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Inger Segelström.

Vprašanje 12 (Robert Evans): Novo širjenje Evropske unije

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Robert Evans.

Vprašanje 13 (Brian Crowley): Boj proti mednarodnemu terorizmu

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Brian Crowley, James Hugh Allister in John Purvis.

Vprašanja 14, 15 in 16 se štejejo za brezpredmetna zaradi odsotnosti vlagateljev vprašanj.

Vprašanje 17 je bilo umaknjeno.

Vprašanje 18 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 19 (Esko Seppänen): Zaporednost dežurstva oboroženih sil

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje kot tudi na dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Esko Seppänen in Brian Crowley.

Na vprašanja od 20 do 38 bo odgovorjeno pisno.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki se je prekinila ob 19.30, se je nadaljevala ob 21.00)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

14. Odnosi EU-Kitajska (razprava)

Poročilo: Odnosi EU-Kitajska [2005/2161(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

Predsednik je sporočil, da je predsedstvo prejelo zahtevo skupine PSE na osnovi člena 168 Poslovnika za vrnitev poročila Bastiaan Belder odboru.

Govorila je Alexandra Dobolyi v imenu skupine PSE, ki je zahtevo utemeljila.

O tej zahtevi sta govorila Véronique De Keyser in Antonio Tajani.

Parlament je zavrnil zahtevo.

°
° ° °

Bastiaan Belder je predstavil poročilo.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Karsten Friedrich Hoppenstedt (pripravljalec mnenja odbora ECON), Antonio Tajani v imenu skupine PPE-DE, Glyn Ford v imenu skupine PSE, Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski samostojni poslanec, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Katerina Batzeli, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (predsednik odbora AFET), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 , Zapisnik z dne 07.09.2006.


15. Okoljsko označevanje za ribiške proizvode (razprava)

Poročilo: Sprožitev razprave o pristopu Skupnosti k sistemu okoljskega označevanja za ribiške proizvode [2005/2189(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

Carmen Fraga Estévez je predstavila poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Frédérique Ries (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Iles Braghetto v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Elspeth Attwooll v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, James Hugh Allister samostojni poslanec, Duarte Freitas, Stavros Arnaoutakis, Albert Jan Maat, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, James Nicholson in Joe Borg

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 , Zapisnik z dne 07.09.2006.


16. Pristop ES k Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu *** - Sodelovanje Evropskega parlamenta pri delu Haaške konference po pristopu Skupnosti (razprava)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske Skupnosti k Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0250/2006)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0076/2006), ki ga je postavil Giuseppe Gargani v imenu odbora JURI Komisiji: Sodelovanje Evropskega parlamenta pri delu haaške konference po pristopu Skupnosti (B6-0324/2006)

Diana Wallis je predstavila priporočilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE-DE, Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE, Daniel Strož v imenu skupine GUE/NGL, in Andrzej Jan Szejna

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Giuseppe Gargani v imenu odbora JURI o vključevanju Evropskega parlamenta v delo Haaške konference po pristopu Skupnosti (B6-0459/2006).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 , Zapisnik z dne 07.09.2006 (A6-0250/2006) in točka 7.9 , Zapisnik z dne 07.09.2006 (B6-0459/2006).


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 377.311/OJJE).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.20.

Julian Priestley

Mario Mauro

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Sofianski, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov