Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0469/2006

Debaty :

PV 06/09/2006 - 12
CRE 06/09/2006 - 12

Głosowanie :

PV 07/09/2006 - 7.4

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 7 września 2006 r. - Strasburg

7.4. Sytuacja na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 i B6-0487/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0469/2006

(zastępujący B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 i B6-0487/2006):

złożony przez następujących posłów:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jana Hybášková, Antonio Tajani i Vito Bonsignore w imieniu grupy PPE-DE,
Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser i Carlos Carnero González w imieniu grupy PSE,
Philippe Morillon w imieniu grupy ALDE,
Daniel Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE,
Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL,
Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Ģirts Valdis Kristovskis i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0348)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności