Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0465/2006

Debatten :

PV 05/09/2006 - 5
CRE 05/09/2006 - 5

Stemmingen :

PV 07/09/2006 - 7.6

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 7 september 2006 - Straatsburg

7.6. Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0479/2006, B6-0480/2006 en B6-0484/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0465/2006

(ter vervanging van B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0480/2006 en B6-0484/2006):

ingediend door de volgende leden:

Robert Sturdy en Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie,
Harlem Désir en Erika Mann, namens de PSE-Fractie,
Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie,
Caroline Lucas en Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie,
Seán Ó Neachtain en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0350)

(Ontwerpresolutie B6-0479/2006 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid