Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


7.1. Προσχώρηση της ΕΚ στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) *** (ψηφοφορία)

7.2. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (ψηφοφορία)

7.3. Οικολογική σήμανση των αλιευτικών προϊόντων (ψηφοφορία)

7.4. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)

7.5. Πυρκαγιές στα δάση και πλημμύρες (ψηφοφορία)

7.6. Διακοπή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ατζέντα της Ντόχα για την ανάπτυξη (ADD) (ψηφοφορία)

7.7. Παραποίηση/απομίμηση φαρμάκων (ψηφοφορία)

7.8. Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)

7.9. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (ψηφοφορία)

7.10. Συμφωνία ΕΕ/Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τη χρήση δεδομένων από τα μητρώα ονομάτων επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)

7.11. Προστασία της ευρωπαϊκής φυσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου και των νησιωτικών περιοχών (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου