Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 7 september 2006 - Straatsburg

7. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht *** (stemming)

7.2. Betrekkingen EU-China (stemming)

7.3. Milieukeurregelingen voor visserijproducten (stemming)

7.4. Situatie in het Midden-Oosten (stemming)

7.5. Bosbranden en overstromingen (stemming)

7.6. Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (stemming)

7.7. Namaak van medicijnen (stemming)

7.8. Europees verbintenissenrecht (stemming)

7.9. Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie (stemming)

7.10. Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (stemming)

7.11. Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid