Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 września 2006 r. - Strasburg

7. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


7.1. Przystąpienie WE do Haskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego *** (głosowanie)

7.2. Stosunki UE-Chiny (głosowanie)

7.3. Programy oznakowania ekologicznego dla produktów rybołówstwa (głosowanie)

7.4. Sytuacja na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

7.5. Pożary lasów i powodzie (głosowanie)

7.6. Zawieszenie negocjacji dotyczących Agendy rozwoju z Doha (DDA) (głosowanie)

7.7. Podrabianie leków (głosowanie)

7.8. Europejskie prawo umów (głosowanie)

7.9. Udział Parlamentu Europejskiego w pracach Konferencji Haskiej po przystąpieniu Wspólnoty (głosowanie)

7.10. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wykorzystywania danych dotyczących nazwisk pasażerów (głosowanie)

7.11. Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności