Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 7. septembra 2006 - Štrasburg

7. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


7.1. Pristúpenie ES k Haagskej konferencii (medzinárodné právo súkromné) *** (hlasovanie)

7.2. Vzťahy EÚ-Čína (hlasovanie)

7.3. Environmentálna značka pre produkty rybného hospodárstva (hlasovanie)

7.4. Situácia na Blízkom Východe (hlasovanie)

7.5. Lesné požiare a záplavy (hlasovanie)

7.6. Prerušenie rokovaní o Rozvojovej agende z Dohy (RAD) (hlasovanie)

7.7. Falšovanie liekov (hlasovanie)

7.8. Európske zmluvné právo (hlasovanie)

7.9. Účasť Európskeho parlamentu na činnosti Haagskej konferencie po pristúpení Spoločenstva (hlasovanie)

7.10. Dohoda EÚ/USA o využívaní záznamov podľa mena cestujúceho (PNR) (hlasovanie)

7.11. Európske prírodné, architektonické a kultúrne dedičstvo vo vidieckych a odľahlých oblastiach (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia