Index 
Jegyzőkönyv
PDF 222kWORD 154k
2006. szeptember 7., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Az utasok személyes adatainak felhasználása - Megállapodás az EU és Amerikai Egyesült Államok között az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezeléséről (vita)
 5.Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség védelme a vidéki térségeken és szigeteken (vita)
 6.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az Európai Közösség csatlakozása a Hágai Konferenciához (nemzetközi magánjog) *** (szavazás)
  
7.2.EU-Kína kapcsolatok (szavazás)
  
7.3.Halászati termékek ökocímke-rendszerei (szavazás)
  
7.4.A közel-keleti helyzet (szavazás)
  
7.5.Erdőtüzek és árvizek (szavazás)
  
7.6.A dohai fejlesztési menetrend tárgyalásának felfüggesztése (szavazás)
  
7.7.Gyógyszerhamisítás (szavazás)
  
7.8.Európai szerződési jog (szavazás)
  
7.9.Az Európai Parlament részvétele a Hágai Konferencia munkájában a Közösség csatlakozását követően (szavazás)
  
7.10.Megállapodás az EU és Amerikai Egyesült Államok között az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezeléséről (szavazás)
  
7.11.Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség védelme a vidéki térségeken és szigeteken (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
11.1.Sri Lanka
  
11.2.Észak-Koreából származó menedékkérők Thaiföldön
  
11.3.Zimbabwe
 12.Szavazások órája
  
12.1.Sri Lanka (szavazás)
  
12.2.Észak-Koreából származó menedékkérők Thaiföldön (szavazás)
  
12.3.Zimbabwe (szavazás)
 13.A Parlament tagjai
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 16.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontjai
 19.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Miroslav OUZKÝ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.05 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gyakorlati megvalósításra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban említett egyedi irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

EMPL

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI, ITRE

- Javaslat a Tanács rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról (COM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI

- Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

DEVE, BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács …/…/Euratom, EK rendelete a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról (kodifikált szöveg) (COM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezéséről (kodifikált szöveg) (COM(2006)0478 - C6-0291/2006 - 2006/0161(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

JURI

- A DEC 22/2006. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)0715 - C6-0292/2006 - 2006/2219(GBD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 36/2006. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)1061 - C6-0293/2006 - 2006/2220(GBD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

BUDG

2) képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen. Állásfoglalásra irányuló indítvány a demográfiával, az elöregedéssel és az európai identitással foglalkozó multidiszciplináris európai konferencia szervezéséről (B6-0462/2006)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

EMPL

véleménynyilvánításra felkért :

FEMM, DEVE, AFET, LIBE

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen. Állásfoglalásra irányuló indítvány Erdogan, török miniszterelnök javaslatairól és a véleménynyilvánítás szabadságáról (B6-0463/2006)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

AFET

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió országaiban jogszerűtlenül tartózkodó személyek helyzetének legalizálásáról (B6-0506/2006)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

FEMM, DEVE, AFET

2.2) Az Eljárási Szabályzat módosítására irányuló javaslat (az Eljárási Szabályzat 202. cikke)

- Joseph Daul. Javaslat az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítására - A 46. (bizottsági vélemény) és 47. (megerősített bizottsági együttműködés) cikk módosítása

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

AFCO


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 23/2006 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0229/2006 - SEC(2006)0716).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után a bizottság úgy határozott, hogy teljes egészében elutasítja az átcsoportosításra irányuló javaslatot a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 34/2006 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0278/2006 - SEC(2006)1046).

A bizottság úgy határozott, hogy teljes egészében jóváhagyja az átcsoportosításra irányuló javaslatot a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.


4. Az utasok személyes adatainak felhasználása - Megállapodás az EU és Amerikai Egyesült Államok között az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezeléséről (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az utasok személyes adatainak felhasználása

Jelentés, amelynek tárgya az Amerikai Egyesült Államokkal az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezelésére vonatkozó, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés, többek között a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében megkötendő megállapodásra irányuló tárgyalásokra vonatkozó, a Tanácsnak szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal [ 2006/2193(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Sophia in 't Veld előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, független, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ioannis Varvitsiotis, Edith Mastenbroek, Marco Cappato, Athanasios Pafilis, Charlotte Cederschiöld, Michael Cashman, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Franco Frattini.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.10. pont.


5. Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség védelme a vidéki térségeken és szigeteken (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az európai természeti, építészeti és kulturális örökség védelme a vidéki térségeken és szigeteken [2006/2050(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

Nikolaos Sifunakis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Vasco Graça Moura, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Christa Prets, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Thomas Wise, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Manolis Mavrommatis, Maria Badia I Cutchet, Bernat Joan i Marí, Janusz Wojciechowski, Andreas Mölzer, Ljudmila Novak, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione és Franco Frattini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 7.11. pont.

(Az ülést 11.55 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

6. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács 2006. július 24-i közös álláspontja az egész életen át tartó tanulás terén egy integrált cselekvési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából (06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

- A Tanács 2006. július 24-i közös álláspontja a 2007 és 2013 közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

- A Tanács által 2006. július 18-án elfogadott közös álláspont a Közösség PROGRESS foglalkoztatási és szociális szolidaritási programjának a létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából (06282/3/2006 - C6-0272/2006 - 2004/0158(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: EMPL

- A Tanács 2006 július 24-i közös álláspontja az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (06233/2/2006 - C6-0271/2006 - 2004/0151(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

- A Tanács által 2006. július 24-én elfogadott közös álláspont a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

- A Tanács 2006. július 18-i közös álláspontja a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (06235/3/2006 - C6-0269/2006 - 2004/0150(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló .../2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából 2006. június 27-én a Tanács által elfogadott közös álláspont (07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK bizottsági irányelv, a 93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által 2006. június 27-én elfogadott közös álláspont (07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2006.09.08.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


7.1. Az Európai Közösség csatlakozása a Hágai Konferenciához (nemzetközi magánjog) *** (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösségnek a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciához való csatlakozásáról [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0250/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0345)

A Parlament hozzájárulását adja.


7.2. EU-Kína kapcsolatok (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról [2005/2161(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0346)

Felszólalások a szavazásról:

- Charles Tannock szóbeli módosító javaslatot tett az 53. bekezdéshez, amit elfogadtak;

- Hannes Swoboda, a zárószavazás előtt pontosítja a PSE képviselőcsoport álláspontját;

- Georg Jarzembowski, az utóbbi felszólalással kapcsolatban;

- Cristiana Muscardini az eljárási rendről.


7.3. Halászati termékek ökocímke-rendszerei (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a halászati termékek ökocímke-rendszereivel kapcsolatos közösségi megközelítésről szóló vita indítása [2005/2189(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0347)


7.4. A közel-keleti helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 és B6-0487/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0469/2006

(amely a B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 és B6-0487/2006) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jana Hybášková, Antonio Tajani és Vito Bonsignore, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser és Carlos Carnero González, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Philippe Morillon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Daniel Cohn-Bendit és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Ģirts Valdis Kristovskis és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2006)0348)


7.5. Erdőtüzek és árvizek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 és B6-0478/2006
(Carmen Fraga Estévez aláírta a B6-0460/2006 sz. állásfoglalásra irányuló indítványt)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0460/2006

(amely a B6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 és B6-0478/2006) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Konstantinos Hatzidakis, José Ribeiro e Castro, Ioannis Kasoulides, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yiannakis Matsis, Margie Sudre, Antonios Trakatellis, Esther Herranz García, Francisco José Millán Mon, Ioannis Varvitsiotis, Duarte Freitas, Antonio López-Istúriz White, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote és João de Deus Pinheiro, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Rosa Miguélez Ramos, Antolín Sánchez Presedo, Edite Estrela, Stavros Lambrinidis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder és Vittorio Prodi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Satu Hassi és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański és Janusz Wojciechowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2006)0349)

Felszólalások a szavazásról:

- Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében kérte, hogy az 5. módosítás szövegében vagy töröljék a Spanyolországra való utalást, vagy pedig más érintett régiók nevét is vegyék fel a szövegbe;

- Gerardo Galeote az utóbbi felszólalással kapcsolatban;

- Martin Schulz szóbeli módosító javaslatot tett az 5. módosításhoz.
Mivel a módosító javaslattal szemben több mint 37 képviselő foglalt állást, azt elvetették..


7.6. A dohai fejlesztési menetrend tárgyalásának felfüggesztése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0479/2006, B6-0480/2006 és B6-0484/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0465/2006

(amely a B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0480/2006 és B6-0484/2006) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

Robert Sturdy és Georgios Papastamkos, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Harlem Désir és Erika Mann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Caroline Lucas és Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Seán Ó Neachtain és Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2006)0350)

(A B6-0479/2006 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.7. Gyógyszerhamisítás (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 és B6-0505/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0467/2006

(amely a B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 és B6-0505/2006) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

Maria Martens, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Miguel Angel Martínez Martínez és Margrietus van den Berg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter és Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Vittorio Agnoletto és Mary Lou McDonald, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2006)0351)


7.8. Európai szerződési jog (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0464/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0352)


7.9. Az Európai Parlament részvétele a Hágai Konferencia munkájában a Közösség csatlakozását követően (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0459/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0353)


7.10. Megállapodás az EU és Amerikai Egyesült Államok között az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezeléséről (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Amerikai Egyesült Államokkal az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezelésére vonatkozó, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés, többek között a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében megkötendő megállapodásra irányuló tárgyalásokra vonatkozó, a Tanácsnak szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal [ 2006/2193(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2006)0354)


7.11. Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség védelme a vidéki térségeken és szigeteken (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az európai természeti, építészeti és kulturális örökség védelme a vidéki térségeken és szigeteken [2006/2050(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0355)

Felszólalások a szavazásról:

- Nikolaos Sifunakis (előadó) szóbeli módosító javaslatot tett a 19. bekezdéshez, amit elfogadtak.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bastiaan Belder-jelentés - A6-0257/2006: Philip Claeys

A közel-keleti helyzet (RC-B6-0469/2006): Marco Cappato és Romano Maria La Russa

Európai szerződési jog (RC-B6-0464/2006): Bruno Gollnisch


9. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Bastiaan Belder-jelentés – A6-0257/2006
állásfoglalás (egészében)
   mellette: Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Rainer Wieland
   tartózkodás: Kathy Sinnott
módosítás: 14
   mellette: José Javier Pomés Ruiz
módosítás: 29
   ellene: José Javier Pomés Ruiz
módosítás: 39
   ellene: José Javier Pomés Ruiz
módosítás: 31
   ellene: José Javier Pomés Ruiz, Miroslav Ouzký
módosítás: 34
   ellene: José Javier Pomés Ruiz
módosítás: 48
   ellene: Charlotte Cederschiöld
Eija-Riitta Korhola jelezte, hogy szavazógépe nem működött.

Carmen Fraga Estévez-jelentés – A6-0219/2006
állásfoglalás (egészében)
      mellette: Elmar Brok

A közel-keleti helyzet RC-B6-0469/2006
preambulumbekezdés: B, 1. rész
      mellette: Christine De Veyrac

Erdőtüzek és árvizek RC-B6-0460/2006
módosítás: 5, 1. rész
   mellette: Marie Anne Isler Béguin, Luís Queiró, Barbara Weiler, Panagiotis Beglitis
módosítás: 5, 2. rész
   ellene: Luís Queiró

Nikolaos Sifunakis-jelentés - A6-0260/2006

bekezdés: 8
   ellene: Gunnar Hökmark


(A 12.40 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Az ülés időpontja: 2006.9.05.

David Martin közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2006.09.05-i jegyzőkönyv 3. pont.)


11.1. Sri Lanka

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 és B6-0503/2006

Jean Lambert, Marcin Libicki, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden és Elizabeth Lynne előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Evans, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marianne Mikko és Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 12.1. pont.


11.2. Észak-Koreából származó menedékkérők Thaiföldön

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 és B6-0501/2006

Erik Meijer, Bernd Posselt, Marcin Libicki, Paulo Casaca és Marco Cappato előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, független, és Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 12.2. pont.


11.3. Zimbabwe

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 és B6-0502/2006

Jaromír Kohlíček, Geoffrey Van Orden, Karin Scheele, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda és Marios Matsakis előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, John Attard-Montalto, Ryszard Czarnecki és Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.07-i jegyzőkönyv 12.3. pont.


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


12.1. Sri Lanka (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 és B6-0503/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0471/2006

(amely a B6-0471/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 és B6-0503/2006) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Sajjad Karim, Marios Matsakis és Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0356)

Felszólalások a szavazásról:

- Michael Gahler szóbeli módosító javaslatokat tett az 5. és 15. bekezdéshez, amiket elfogadtak;

- Geoffrey Van Orden szóbeli módosító javaslatot tett az 1. módosításhoz, amit elfogadtak;

- Robert Evans szóbeli módosító javaslatot tett az 5/jav módosításhoz, amit elfogadtak (az ekképpen módosított 5/jav módosítást később elvetették).

(A B6-0490/2006 és B6-0491/2006 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


12.2. Észak-Koreából származó menedékkérők Thaiföldön (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 és B6-0501/2006

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0489/2006

(amely a B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 és B6-0501/2006)helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Andres Tarand, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato és István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Gérard Onesta és Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Gintaras Didžiokas és Michał Tomasz Kamiński, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0357)


12.3. Zimbabwe (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványokB6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 és B6-0502/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0488/2006

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0495/2006

(amely a B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 és B6-0502/2006) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Glenys Kinnock, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis és Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Raül Romeva i Rueda és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0358)

Felszólalások a szavazásról:

- Michael Gahler szóbeli módosító javaslatot tett a 19. bekezdéshez, amit elfogadtak.


13. A Parlament tagjai

Jonas Sjöstedt írásban közölte, hogy lemond parlamenti képviselői mandátumáról. A mandátum megszűnésének napja: 2006.09.27.

A Parlament az eljárási szabályzata 4. cikkének (1) bekezdése értelmében megállapítja az üresedést, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE és a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

CONT bizottság
- Antonio De Blasio helyére Béla Glattfelder
- Brian Simpson

AGRI bizottság
- Brian Simpson

LIBE bizottság
- Panayiotis Demetriou helyére Antonio Tajani

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
- Brian Simpson


15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 114. cikke)

LIBE bizottság

- Az európai adatbázisok átjárhatósága a bel- és igazságügy területén és szinergiák kialakítása ezen adatbázisok között (2006/2203(INI))

- Felhatalmazás az utasnyilvántartási adatállományok (PNR) adatainak a terrorizmus és a szervezett bűnözést is magában foglaló transznacionális bűnözés megelőzése és leküzdése céljából történő felhasználásáról szóló megállapodásnak az Amerikai Egyesült Államokkal történő megkötéséről folytatandó tárgyalások megnyitására (2006/2193(INI))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

DEVE bizottság

- Az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival: megerősített partnerségi stratégia (2006/2204(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: PECH, ENVI, ITRE, INTA)

- Az Európai Unió által nyújtott segély növelése és javítása – 2006-ban a hatékony segélyezésért (2006/2208(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: AFET, BUDG, INTA)

ECON bizottság

- Az Európai Központi Bank éves jelentése (2006/2206(INI))

- Zöld Könyv: kártérítési keresetek és büntetőkamatok a közösségi jogszabályok megsértéséért és a piaci vezető helyzettel való visszaélésért (2006/2207(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, JURI, IMCO)

ITRE bizottság

- A rádiófrekvenciák terén kialakítandó európai politikáról (2006/2212(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: CULT, IMCO)

FEMM bizottság

- A nők szerepéről a török társadalmi, gazdasági és politikai életben (2006/2214(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: AFET)

TRAN bizottság

- Az első vasúti intézkedéscsomag végrehajtásáról (2006/2213(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: EMPL)

ENVI bizottság

- A természeti erőforrások fenntartható kihasználására vonatkozó tematikus stratégia (2006/2210(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE)

BUDG bizottság

- Az Európai Unió saját forrásainak jövője (2006/2205(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: AFCO, REGI)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés (az Eljárási Szabályzat 47. cikke)

ECON bizottság

- Zöld Könyv: kártérítési keresetek és büntetőkamatok a közösségi jogszabályok megsértéséért és a piaci vezető helyzettel való visszaélésért (2006/2207(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, IMCO)
Bizottságok közötti megerősített együttműködés ECON, JURI
(Az Elnökök Értekezletének 2006.09.04-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A demokráciának és az emberi jogoknak a világban történő előmozdítását szolgáló európai pénzügyi eszköz (COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD))
(véleménynyilvánításra felkért: FEMM, BUDG)
Bizottságok közötti megerősített együttműködés AFET, DEVE
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2006.07.06)
(Az Elnökök Értekezletének 2006.07.06-i határozatát követően)

A bizottságok felkérése

INTA bizottság

- A borpiac közös szervezésének reformja (2006/2109(INI))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI
véleménynyilvánításra felkért: INTA

- Biotechnológia: az európai mezőgazdaság előtt álló perspektívák és kihívások (2006/2059(INI))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI
véleménynyilvánításra felkért: ENVI, ITRE, INTA

Határozat az Eljárási Szabályzat 202. cikke szerinti jelentés készítéséről

AFCO bizottság

- Az Eljárási Szabályzat 29. cikkének módosítása: A képviselőcsoportok megalakítása (2006/2201(REG))

- Az eljárási szabályzat módosítása a képviselői alapszabály fényében (2006/2195(REG))

- A 201. cikk módosítása: Az illetékes bizottsághoz fordulás az eljárási szabályzat alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos kétségek esetén (2006/2192(REG))


16. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dok. száma

Szerző

Aláírások

38/2006

Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko és Caroline Lucas

417

39/2006

Cristiana Muscardini

54

40/2006

Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir és Caroline Lucas

129

41/2006

Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder és Nicholson of Winterbourne

190

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

20

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini és Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas és Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož és Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski és Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle és Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines és Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert és Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2006.09.25 - 2006.09.28.


19. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.20 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Ayala Sender, Ayuso, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Reynaud, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Ţicău, Vigenin

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat