Indiċi 
Minuti
PDF 223kWORD 149k
Il-Ħamis, 7 ta' Settembru 2006 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.L-użu ta' data personali tal-passiġġieri - Ftehima ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-użu tad-data personali tal-passiġġieri (PNR)
 5.Il-wirt naturali, artkitettoniku u kulturali Ewropew tar-reġjuni rurali u insulari (dibattitu)
 6.Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.L-adeżjoni tal-KE għall-Konferenza dwar il-liġi internazzjonali privata ta' The Hague *** (votazzjoni)
  
7.2.Relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina (votazzjoni)
  
7.3.Ittikkettar ekoloġiku għal prodotti tal-ħut (votazzjoni)
  
7.4.Sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (votazzjoni)
  
7.5.Nirien fil-foresti u għargħar (votazzjoni)
  
7.6.Sospensjoni tan-negozjati dwar il-Programm ta' Doha għall-Iżvilupp (ADD) (votazzjoni)
  
7.7.Falsifikar tal-mediċini (votazzjoni)
  
7.8.Liġi Ewropea tal-kuntratti (votazzjoni)
  
7.9.Il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-ħidma tal-Konferenza ta' The Hague wara l-adeżjoni tal-Komunita' (votazzjoni)
  
7.10.Ftehima ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-użu tad-data personali tal-passiġġieri (PNR) (votazzjoni)
  
7.11.Il-wirt naturali, artkitettoniku u kulturali Ewropew tar-reġjuni rurali u insulari (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  
11.1.Sri Lanka
  
11.2.Persuni mill-Korea ta' Fuq li jfittxu kenn politiku, speċjalment fit-Tajlandja
  
11.3.Żimbabwe
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Sri Lanka (votazzjoni)
  
12.2.Persuni mill-Korea ta' Fuq li jfittxu kenn politiku, speċjalment fit-Tajlandja (votazzjoni)
  
12.3.Żimbabwe (votazzjoni)
 13.Kompożizzjoni tal-Parlament
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 18.Dati għas-seduti li jmiss
 19.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Miroslav OUZKÝ
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, għas-simplifikazzjoni u għar-razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Proposal for a Council regulation Establishing a multi-annual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (COM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kap Verde (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal regolament (Euratom, KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-konfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li għandha x'taqsam ma' l-ispazju għall-immuntar tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0478 - C6-0291/2006 - 2006/0161(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 22/2006 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2006)0715 - C6-0292/2006 - 2006/2219(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 36/2006 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2006)1061 - C6-0293/2006 - 2006/2220(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, dwar Konferenza multidixxiplinarja Ewropea dwar id-demografija, il-popolazzjoni li qed tixjieħ u l-identità Ewropea (B6-0462/2006)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, DEVE, AFET, LIBE

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen, dwar proposti mill-Prim Ministru Tork Erdogan u l-libertà ta' l-espressjoni (B6-0463/2006)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen, dwar il-legalizzazzjoni ta' l-istatus ta' immigranti llegali f'pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea (B6-0506/2006)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, DEVE, AFET

2.2) proposta biex jiġu emendati r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Joseph Daul, dwar il-modifika ta' l-Artikoli 46 (Opinjonijiet tal-Kumitati) et 47 (Koperazzjoni msaħħa bejn il-Kumitati)

irreferut

responsabbli :

AFCO


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 23/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0229/2006 - SEC(2006)0716).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, hu ddeċieda li jirrifjuta l-proposta għat-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-regolament finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 34/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0278/2006 - SEC(2006)1046).

Huwa awtorizza t-trasferiment fit-totalità tiegħu skond l-Artikolu 24(2) tar-regolament finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.


4. L-użu ta' data personali tal-passiġġieri - Ftehima ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-użu tad-data personali tal-passiġġieri (PNR)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-użu ta' data personali tal-passiġġieri

Rapport flimkien ma' proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar in-negozjati fid-dawl tal-konklużjoni ta' ftehima ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-użu tad-data personali tal-passiġġieri (PNR) fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalita' internazzjonali, inkluża l-kriminalita' organizzata [2006/2193(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Sophia in 't Veld ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Carlos Coelho f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Sarah Ludford f'isem il-grupp ALDE, Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, Frank Vanhecke Membru mhux affiljat, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ioannis Varvitsiotis, Edith Mastenbroek, Marco Cappato, Athanasios Pafilis, Charlotte Cederschiöld, Michael Cashman, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Franco Frattini.

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal- Minuti ta' 07.09.2006 .


5. Il-wirt naturali, artkitettoniku u kulturali Ewropew tar-reġjuni rurali u insulari (dibattitu)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-wirt naturali, arkitettoniku u kulturali Ewropew tar-reġjuni rurali u insulari [2006/2050(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

Nikolaos Sifunakis ippreżenta r-rapport.

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Vasco Graça Moura f'isem il-grupp PPE-DE, Christa Prets f'isem il-grupp PSE, Helga Trüpel f'isem il-grupp Verts/ALE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, Thomas Wise f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, Manolis Mavrommatis, Maria Badia I Cutchet, Bernat Joan i Marí, Janusz Wojciechowski, Andreas Mölzer, Ljudmila Novak, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 07.09.2006 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi-President

6. Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President avża, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva l-pożizzjonijiet komuni li ġejjin mill-Kunsill flimkien mar-raġunijiet li wasslu sabiex jiġu adottati, u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja (06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD))
irreferut responsabbli: CULT

- Pożizzjoni komuni adottata mill Kunsill fl-24 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni ta’ Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-progamm "Żgħażagħ fl-Azzjoni" għall-perijodu 2007-2013 (06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD))
irreferut responsabbli: CULT

- Pożizzjoni Komuni adottat mill-Kunsill fit-18 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali - PROGRESS (06282/3/2006 - C6-0272/2006 - 2004/0158(COD))
irreferut responsabbli: EMPL

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ appoġġ lis-settur awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007) (06233/2/2006 - C6-0271/2006 - 2004/0151(COD))
irreferut responsabbli: CULT

- Posizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern (10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD))
irreferut responsabbli: IMCO

- Posizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-2013) (06235/3/2006 - C6-0269/2006 - 2004/0150(COD))
irreferut responsabbli: CULT

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fis-27 ta' Ġunju 2006 bil-għan li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi sabiex tadattaha għar-Regolament (KE) Nru .../2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fis-27 ta' Ġunju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi u li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u r-Regolament (KE) Nru 793/93 tal-Kunsill (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttivi 76/769/KEE tal-Kunsill u 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 08.09.2006.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


7.1. L-adeżjoni tal-KE għall-Konferenza dwar il-liġi internazzjonali privata ta' The Hague *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Komunita' Ewropea għall-Konferenza dwar il-liġi internazzjonali privata ta' The Hague [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0250/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0345)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


7.2. Relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina [2005/2161(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0346)

Tkellmu:

- Charles Tannock ressaq emenda orali wara l-paragrafu 53 li għaddiet;

- Hannes Swoboda, qabel il-votazzjoni finali, spjega l-pożizzjoni tal-Grupp PSE;

- Georg Jarzembowski dwar dan l-intervent;

- Cristiana Muscardini dwar il-proċedura.


7.3. Ittikkettar ekoloġiku għal prodotti tal-ħut (votazzjoni)

Rapport dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "It-tnedija ta' dibattitu dwar approċċ komunitarju rigward is-sistemi ta' l-ittikkettar tal-prodotti tas-sajd" [2005/2189(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0347)


7.4. Sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 u B6-0487/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0469/2006

(flokB6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 u B6-0487/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jana Hybášková, Antonio Tajani u Vito Bonsignore f'isem il-grupp PPE-DE,
Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser u Carlos Carnero González f'isem il-grupp PSE,
Philippe Morillon f'isem il-grupp ALDE,
Daniel Cohn-Bendit u Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE,
Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL,
Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Ģirts Valdis Kristovskis u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0348)


7.5. Nirien fil-foresti u għargħar (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 u B6-0478/2006
(Carmen Fraga Estévez iffirmat il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0460/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0460/2006

(flokB6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 u B6-0478/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Konstantinos Hatzidakis, José Ribeiro e Castro, Ioannis Kasoulides, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yiannakis Matsis, Margie Sudre, Antonios Trakatellis, Esther Herranz García, Francisco José Millán Mon, Ioannis Varvitsiotis, Duarte Freitas, Antonio López-Istúriz White, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote u João de Deus Pinheiro f'isem il-grupp PPE-DE,
Rosa Miguélez Ramos, Antolín Sánchez Presedo, Edite Estrela, Stavros Lambrinidis f'isem il-grupp PSE,
Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder u Vittorio Prodi f'isem il-grupp ALDE,
Satu Hassi u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE,
Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro u Dimitrios Papadimoulis f'isem il-grupp GUE/NGL,
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański u Janusz Wojciechowski f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0349)

Tkellmu:

- Martin Schulz, f'isem il-grupp PSE, talab li, fit-test ta' l-emenda 5, trid titneħħa t-tismija ta' Spanja jew li jiddaħħlu r-reġjuni l-oħra kkonċernati;

- Gerardo Galeote dwar dan l-intervent;

- Martin Schulz ressaq emenda orali għall-emenda 5.
Iżjed minn 37 Membru kien kontra l-fatt li din l-emenda orali titqies, li minħabba f'hekk din ma għadditx.


7.6. Sospensjoni tan-negozjati dwar il-Programm ta' Doha għall-Iżvilupp (ADD) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0479/2006, B6-0480/2006 u B6-0484/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0465/2006

(flokB6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0480/2006 u B6-0484/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Robert Sturdy u Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE,
Harlem Désir u Erika Mann f'isem il-grupp PSE,
Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE,
Caroline Lucas u Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE,
Seán Ó Neachtain u Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0350)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0479/2006 waqgħet.)


7.7. Falsifikar tal-mediċini (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 u B6-0505/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0467/2006

(flok B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 u B6-0505/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Maria Martens f'isem il-grupp PPE-DE,
Miguel Angel Martínez Martínez u Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE,
Thierry Cornillet f'isem il-grupp ALDE,
Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter u Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto u Mary Lou McDonald f'isem il-grupp GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0351)


7.8. Liġi Ewropea tal-kuntratti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0464/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0352)


7.9. Il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-ħidma tal-Konferenza ta' The Hague wara l-adeżjoni tal-Komunita' (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0459/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0353)


7.10. Ftehima ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-użu tad-data personali tal-passiġġieri (PNR) (votazzjoni)

Rapport flimkien ma' proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar in-negozjati fid-dawl tal-konklużjoni ta' ftehima ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-użu tad-data personali tal-passiġġieri (PNR) fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalita' internazzjonali, inkluża l-kriminalita' organizzata [2006/2193(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0354)


7.11. Il-wirt naturali, artkitettoniku u kulturali Ewropew tar-reġjuni rurali u insulari (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-wirt naturali, arkitettoniku u kulturali Ewropew tar-reġjuni rurali u insulari [2006/2050(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0355)

Tkellmu:

- Nikolaos Sifunakis (rapporteur) ressaq emenda orali għall-paragrafu 19, li għaddiet.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Bastiaan Belder - A6-0257/2006: Philip Claeys

Sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (RC-B6-0469/2006): Marco Cappato u Romano Maria La Russa

Liġi Ewropea tal-kuntratti (RC-B6-0464/2006): Bruno Gollnisch


9. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Korrezzjonijiet ta' vot:

Il-korrezzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Intenzjonijiet għall-vot:

Ġew ikkomunikati l-intenzjonijiet għall-vot li ġejjin (għal voti li ma ntefgħux)

Rapport Bastiaan Belder - A6-0257/2006

riżoluzzjoni (test sħiħ)
      favur: Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Rainer Wieland

      astensjonijiet: Kathy Sinnott

emenda 14

      favur: José Javier Pomés Ruiz

emenda 29
      kontra: José Javier Pomés Ruiz

emenda 39
      kontra: José Javier Pomés Ruiz

emenda 31
      kontra: José Javier Pomés Ruiz, Miroslav Ouzký,

emenda 34
      kontra: José Javier Pomés Ruiz

emenda 48
      kontra: Charlotte Cederschiöld

Eija-Riitta Korhola li rrimarkat li l-apparat tal-vot tagħha ma kienx qed jaħdem.

Rapport Carmen Fraga Estévez - A6-0219/2006

riżoluzzjoni (test sħiħ)
      favur: Elmar Brok

Sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani RC-B6-0469/2006

premessa B, l-ewwel parti
      favur: Christine De Veyrac

Nirien fil-foresti u għargħar RC-B6-0460/2006

emenda 5, l-ewwel parti
   favur: Marie Anne Isler Béguin, Luís Queiró, Barbara Weiler, Panagiotis Beglitis

emenda 5, it-tieni parti
   kontra: Luís Queiró

Rapport Nikolaos Sifunakis - A6-0260/2006

paragrafu 8
   kontra: Gunnar Hökmark


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi-President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Data tas-seduta: 05.09.2006

David Martin għarraf li hu kien preżenti iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

°
° ° °

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 05.09.2006)


11.1. Sri Lanka

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 u B6-0503/2006

Jean Lambert, Marcin Libicki, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden u Elizabeth Lynne ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Thomas Mann f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Evans f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marianne Mikko u Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 07.09.2006 .


11.2. Persuni mill-Korea ta' Fuq li jfittxu kenn politiku, speċjalment fit-Tajlandja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 u B6-0501/2006

Erik Meijer, Bernd Posselt, Marcin Libicki, Paulo Casaca u Marco Cappato ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Kathy Sinnott f'isem il-grupp IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki Membru mhux affiljat, u Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 07.09.2006 .


11.3. Żimbabwe

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 u B6-0502/2006

Jaromír Kohlíček, Geoffrey Van Orden, Karin Scheele, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda u Marios Matsakis ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Michael Gahler f'isem il-grupp PPE-DE, Józef Pinior f'isem il-grupp PSE, Alyn Smith f'isem il-grupp Verts/ALE, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, John Attard-Montalto, Ryszard Czarnecki u Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 07.09.2006 .


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


12.1. Sri Lanka (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 u B6-0503/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0471/2006

(flok B6-0471/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 u B6-0503/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Charles Tannock u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-grupp PSE,

Sajjad Karim, Marios Matsakis u Elizabeth Lynne f'isem il-grupp ALDE,

Jean Lambert f'isem il-grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2006)0356)

Tkellmu:

- Michael Gahler ressaq emendi orali għall-paragrafu 5 u15 li għaddew;

- Geoffrey Van Orden ressaq emendi orali għall-emenda 1 li għaddiet;

- Robert Evans ressaq emendi orali għall-emenda 5/rev li għaddiet (l-emenda 5/rev, kif emendata, aktar tard m'għaddietx).

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0490/2006 u B6-0491/2006 waqgħu.)


12.2. Persuni mill-Korea ta' Fuq li jfittxu kenn politiku, speċjalment fit-Tajlandja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 u B6-0501/2006

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0489/2006

(flokB6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 u B6-0501/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Andres Tarand f'isem il-grupp PSE,

Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato u István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE,

Gérard Onesta u Gisela Kallenbach f'isem il-grupp Verts/ALE,

Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL,

Gintaras Didžiokas u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0357)


12.3. Żimbabwe (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 u B6-0502/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0488/2006

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0495/2006

(flok B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 u B6-0502/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Glenys Kinnock f'isem il-grupp PSE,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis u Jan Mulder f'isem il-grupp ALDE,

Raül Romeva i Rueda u Margrete Auken f'isem il-grupp Verts/ALE,

Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0358)

Tkellmu:

- Michael Gahler ressaq emenda orali għall-paragrafu 19 li għaddiet.


13. Kompożizzjoni tal-Parlament

Jonas Sjöstedt avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 27.09.2006.

Skond l-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, il-Parlament innota dan il-post vojt u informa l-Istat Membru interessat.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi PPE-DE u PSE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat CONT:

- Antonio De Blasio jieħu post Béla Glattfelder
- Brian Simpson

Kumitat AGRI:

- Brian Simpson

Kumitat LIBE:

- Panayiotis Demetriou jieħu post Antonio Tajani

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Awstralja u New Zealand:

- Brian Simpson


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 145 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs (2006/2203(INI))

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Authorisation to open negotiations for an agreement with the United States of America on the use of passenger name records (PNR) data to prevent and combat terrorism and transnational crime, including organised crime (2006/2193(INI))

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa EU relations with the Pacific Islands : a strategy for a strengthened partnership (2006/2204(INI))
(opinjoni: PECH, ENVI, ITRE, INTA)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Towards more and better EU Aid: the 2006 aid effectiveness package (2006/2208(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, INTA)

Kumitat ECON

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa European Central Bank: annual report (2006/2206(INI))

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Green Paper: Damages actions for breach of the EC antitrust rules (2006/2207(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI, IMCO)

Kumitat ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Towards a European policy on Radio Spectrum (2006/2212(INI))
(opinjoni: CULT, IMCO)

Kumitat FEMM

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa The role of women in social, economical and political life in Turkey (2006/2214(INI))
(opinjoni: AFET)

Kumitat TRAN

- L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (2006/2213(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources (2006/2210(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The future of the European Union's own resources (2006/2205(INI))
(opinjoni: AFCO, REGI)

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati

Kumitat ECON

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Green Paper: Damages actions for breach of the EC antitrust rules (2006/2207(INI))
(opinjoni: ITRE, IMCO)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati ECON, JURI
(
Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 31.08.2006)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD))
(opinjoni: FEMM, BUDG)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati AFET, DEVE
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 06.07.2006)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 06.07.2006)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat INTA

- Riforma ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid (2006/2109(INI))
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: INTA

- Il-bijoteknoloġija: il-perspettivi u l-isfidi għall-agrikoltura fl-Ewropa (2006/2059(INI))
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, ITRE, INTA

Deċiżjoni biex jiġi ppreparat rapport, skond l-Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura

Kumitat AFCO

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Amendment of Rule 29 - Formation of political groups (2006/2201(REG))

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Amendment of the Rules of Procedure in the light of the Statute for Members (2006/2195(REG))

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Amendment of Rule 201: referring a matter to the committee responsible if there is doubt over the application or interpretation of the Rules of Procedure (2006/2192(REG))


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Nru. tad-Dokument

Awtur

Firem

38/2006

Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko u Caroline Lucas

417

39/2006

Cristiana Muscardini

54

40/2006

Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir u Caroline Lucas

129

41/2006

Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder u Nicholson of Winterbourne

190

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

20

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini u Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas u Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož u Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski u Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle u Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines u Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert u Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 25.09.2006 sa 28.09.2006.


19. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.20.


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Ayala Sender, Ayuso, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Reynaud, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Ţicău, Vigenin

Avviż legali - Politika tal-privatezza